תפריט

הסכם ממון וידועים בציבור

הסכם ממון בין ידועים בציבור הינו הסכם המגדיר את הנכסים הכספיים של כל אחד מבני הזוג והוא נחוץ בעיקר למקרה של פרידה או של מוות, הסכם זה נקרא גם "הסכם לחיים משותפים".

זוגות רבים בוחרים שלא לערוך הסכם עם בן הזוג בשל אי נעימות או מחשש שמא הסכם ממון עלול לפגוע בקשר. המלצתנו היא לערוך הסכם מיד לאחר שברור לצדדים שהם החליטו למסד את הקשר ביניהם וזאת על מנת למנוע מחלוקות משפטיות בעתיד או חלילה לאחר המוות.

קיימת חשיבות רבה לערוך את ההסכם באמצעות עורך דין העוסק בדיני משפחה ומכיר את כל הכללים והחוקים החלים על בני זוג ידועים בציבור. כמו כן מומלץ מאוד לאשר את ההסכם בבית המשפט ובכך לתת לו תוקף של פסק דין.

מה זה ידועים בציבור?

ידועים בצבור הם זוגות שהחליטו לקיים ביניהם מערכת זוגית, ללא נישואין כדת משה וישראל. בעבר, רוב הזוגות שניהלו מערכת יחסים של ידועים בצבור היו מנועי חיתון. כלומר זוגות שלא יכלו להתחתן ברבנות בשל איסורי הדת כמו כהן וגרושה, נישואים עם ספק יהודי, ממזר, בני זוג שהם בני אותו מין וכד' כיום יותר ויותר זוגות בוחרים לנהל את הזוגיות שלהם בצורה לא מחייבת וכדבריהם "בלי לעבור דרך הרבנות", והבולטים ביניהם הם זוגות שהקשר ביניהם הינו "פרק ב" בחייהם, כאשר לכל צד יש את הצאצאים שלו.

המושג "ידועים בצבור" הינו מושג שהומצא בפסקי הדין והתחיל לחלחל למערכת החוקים הקשורים בירושות, בטוח לאומי, פנסיות, בדיני מיסוי מקרקעין ואף חוק הגנת הדייר המקנה אפשרות להמשך מגורים במקרה והצדדים חיו 6 חודשים לפני פטירתו של בעל הזכות בנכס.

לראשונה, בתיק ע"א 621/69 קבע כב' השופט ברנזון בבית המשפט העליון 2 כללים כדי לקבוע שהצדדים הינם ידועים בציבור והם: קיום חיי אישות כבעל ואישה וניהול משק בית משותף. כיום התנאים להוכחת ידועים בציבור הפכו לגמישים יותר. ישנן פסיקות שהכירו בבני זוג כידועים בציבור לאחר פטירתו של אחד מהם, למרות שהצדדים לא התגוררו באופן קבע בדירת מגורים אחת וכל אחד מהם התגורר בדירה משל עצמו. כך נוצר מצב המאפשר לבן הזוג הנותר בחיים לטעון לקשר של ידועים בציבור ואם יוכיח זאת תקום לו הזכות לבעלות בנכסים של הצד השני.

כאשר אין הסכם ממון יחול על ידועים בציבור הלכת השיתוף,שהינה כאמור יציר הפסיקה, המאפשרת הכללת נכסים שהתקבלו בירושה ובמתנה ואף נכסים שנצברו עוד לפני הקשר של בני הזוג, וזאת אם ניתן להוכיח כוונת שיתוף.

האם ידוע בציבור יורש את בן זוגו?

אם בני זוג הוכרו כידועים בציבור, הרי שכל אחד מהם יורש את השני בשעת מותו כאילו היה בן זוג נשוי כהלכה, וזאת אם לא נערכה צוואה והסכם ממון בין ידועים בציבור.

בעת פטירת אחד מבני הזוג יחול ס' 55 בחוק הירושה קובע כי:

" איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף מהם לא היה נשוי לאדם אחר רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש שציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין, אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת בצוואה שהשאיר המוריש".

הסכם ממון בין ידועים בציבור הינו חובה לידועים בציבור מכיוון שהוא מגדיר את הרכוש של כל אחד מהצדדים באופן מובחן וברור, כך שלא ניתן יהיה לטעון לשיתוף ברכושו של בן הזוג.

למה חשוב לערוך הסכם ממון לידועים בציבור?

הסכם ממון בין בני זוג ידועים בציבור שומר על הרכוש ובכך מקנה שקט נפשי לכל אחד מהצדדים וגם לצאצאיהם וימנע מחלוקות משפטיות בעתיד. בהסכם יש להגדיר במפורש את הנכסים ושייכותם ויש גם להתייחס לרכוש שייצבר במהלך החיים המשותפים. ניתן גם לכלול בהסכם מהו ההסדר הכספי בין הצדדים לגבי הוצאות שוטפות של הבית, הוצאות בידור ונופש.

תוקף משפטי:

על אף שאין חובה לאשר הסכם לחיים משותפים בבית המשפ,ט מומלץ מאוד לעשות זאת ולאשר את ההסכם מכח ס' 3 בבית המשפט לענייני משפחה, ולתת לו תוקף של פסק-דין.

הסכם זה הינו בעל משמעות להוכחת הקשר הזוגי של הצדדים לעניין קצבת שאירים ופנסיה.

למרות שקיימת רגישות ואי נעימות לעריכת ההסכם, רצוי מאוד להעלות את הנושא כבר בתחילת הקשר ולערוך הסכם ממון לידועים בציבור אצל עורך דין העוסק בדיני משפחה ובקי בתחום.

יש להזכיר כי לידועים בציבור מומלץ לערוך גם הסכם ממון וגם צוואה ובכך לכסות את כל האפשרויות של חלוקת הרכוש.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

תלונת שווא אלימות במשפחה

תלונת שווא אלימות במשפחה

החוק למניעת אלימות במשפחה, נחקק לטובת נשים ולמניעת אלימות כנגדן, אולם לדאבוננו קיימים מקרים בהם נשים מנצלות את רגישות המערכת כלפיהן וכחלק מאסטרטגיה של ניהול

קרא עוד »
איך קובעים את סדר ההורשה?

סוגי צוואות

הצוואה, היא כלי משפטי בידו של האדם הקובע מה ייעשה בקניינו לאחר מותו. אדם שלא הניח לאחריו צוואה אזי רכושו יחולק על פי דיני הירושה.

קרא עוד »
האם ידועים בציבור יורשים את בני זוגם?

עילות לביטול צוואה

מי הם היורשים? חוק הירושה קובע כי "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו". היורשים של אדם הינם יורשים על פי דין כלומר לפי סדר עדיפות בין

קרא עוד »