תפריט

איך קובעים את סדר ההורשה?

איך קובעים את סדר ההורשה?

תמונת אילוסטרציה

סעיף 10(2) בחוק הירושה קובע את סדר היורשים על פי דין. בעיקרון היורשים הם בני משפחה מדרגה ראשונה וכמובן בני זוג.

סדר ההורשה הולך לפי מדרגות אותם נהגו לכנות בשם "פרנטלות". השיטה קובעת כי אם יש יורש במדרגה ראשונה לא עוברים למדרגה השנייה.

סדר ההורשה נקבע לפי הקרבה הביולוגית והולך כך:

  1. הילדים של המוריש וצאצאיהם (נכדים נינים וכן הלאה).
  2. ההורים של המוריש וצאצאיהם – (אחים ואחיות של המוריש, אחיינים וכן הלאה).
  3. סבא וסבתא והצאצאים שלהם (דודים והדודות של המוריש, בני דודים ודודות וכן הלאה).
  4. אם אין יורשים מדרגה שלישית הירושה תעבור למדינה.

היורשים מהדרגה הראשונה עדיפים על אלה מדרגה שנייה וכך הלאה. אם למוריש יש כמה ילדים אז הם יתחלקו באופן שווה ביניהם, וכך גם ההורים של המוריש וגם הסבא והסבתא.

בירושה מדרגה שלישית של סבא וסבתא סדר ההורשה יהיה בשני ענפים. חצי יירש הענף של האב והחצי השני הענף של האם.

אם ילד של מוריש נפטר והשאיר ילדים, הילדים ירשו אותו בחלקים שווים. אם ילדיו נפטרו ירשו אותו הנכדים באותו אופן. בסעיף 14א' נקבע עקרון הייצוג מי יבוא במקום מי. החריג לעיקרון הזה יתייחס למקרה שבו יש לנפטר בן זוג, אולם אם אין לו בן זוג עיקרון הייצוג יחול באופן מלא.

איך תחולק הירושה אם למוריש יש בן זוג?

  • חצי מהירושה יירש בן הזוג ואת החצי השני הילדים יירשו.
  • אם אין למוריש ילדים חצי יירשו הוריו.
  • אם אין לו הורים בן הזוג ירש 2/3 ו- 1/3 ירשו האחים שלו אם אין לו אחים אז האחיינים ואם אין לו אחיינים אז סבא וסבתא שלו.
  • אם אין לו אף אחד מהקרובים שצוינו אז בן הזוג יירש את כל העיזבון.

מה הזכויות של מאומץ?

ס' 16 בחוק קובע כי מאומץ יורש את מאמצו כאילו הוא הילד שלו. המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ .יוצא מהאמור בסעיף זה שמאומץ יורש פעמיים גם את קרוביו הביולוגיים וגם את הוריו המאמצים. 

הזכות הנוספת הקיימת לבן הזוג בעיזבון:

ההגדרה של בן זוג כוללת בתוכה גם ידועים בציבור. לידועים בציבור קיימות זכויות אובליגטוריות מכוח הלכת השיתוף. הידוע בציבור נדרש לרמת הוכחה גבוה מהמקובל ראה בענין אהרונוב ע"א 2742/90. גם אם בן הזוג נמנע מלתבוע באון מידי לאחר פטירת בן זוגו הוא יוכל לעשות זאת מאוחר יותר וזאת מכוח ההלכה שנקבעה בע"א 177/87 שם קבע השופט שמגר כי "יש לאפשר לבן הזוג לטעון ולהוכיח קיומו של שיתוף בנכסים אף אם הוא עושה כן בפעם הראשונה שנים רבות לאחר שנוצר השיתוף" ואף אם ניתן כבר צו ירושה והמקרקעין נרשמו בהתאם.

גם ליורשי בני זוג קיימת זכות לתבוע מכוח חוק יחסי ממון הקובע בסעיף 5(ב) כי:"בפקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג יבואו, לענין הזכות, לאיזון המשאבים, יורשיו במקומו".

דילוג לתוכן