תפריט

חלוקת רכוש וממון

על אילו זוגות חל חוק הסדרי ממון?

על זוגות שנישאו לאחר 1.1.74 ,ולא ערכו ביניהם הסכם ממון.

מהו חוק יחסי ממון?

החוק קובע שתי אפשרויות להסדרת יחסי הממון בין בני זוג נשואים:
הסכם ממון: הסכם שהצדדים עורכים ביניהם לגבי אופן חלוקת רכוש בגירושין. את ההסכם חייבים לאשר בבית המשפט.

הסדר איזון משאבים: זוהי ברירת מחדל. אם אין הסכם יתבצע הסדר איזון משאבים.

כיצד יתבצע הסדר איזון המשאבים הלכה למעשה?

לצורך איזון המשאבים יש להעריך את שווי כל נכסי בני-הזוג מהיום שהתחתנו, פרט לנכסים שאין לאזנם (ראה בהמשך).

החישוב מתבצע כך: סכום שווי כל הנכסים שנצברו – חובות שנצברו = כלל המשאבים של הזוג. אותם ניתן לחלק או בכסף או בשווה כסף.

מהם הנכסים שלא ניתן להכניס לאיזון משאבים?

 • נכס שהיה לאחד מבני-הזוג טרם הנישואין
 • מתנה שקיבל אחד מבני-הזוג
 • ירושה שקיבל אחד מבני-הזוג, במהלך הנישואין
 • גמלה המשתלמת לאחד מבני-הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי
 • גמלה או פיצוי שנקבעו או המגיעים על-פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף או מוות.

מה ניתן לעשות אם קיים חשש להעלמת נכסים על ידי בן הזוג?

יש לפנות מיד לבית המשפט, רצוי באמצעות עורך דין, ולבקש ממנו לצוות על הערה מתאימה כגון עיקול במשרד הרישוי, לשכת רשם המקרקעין כאשר מדובר בנכס מקרקעין, עיקול כספים, קופות גמל, השתלמות וכדו'.

האם חייבים להתגרש כדי לחלק רכוש?

לא, בנובמבר 2008 תוקן החוק ומעתה ניתן לדון על חלוקת רכוש בין בני זוג עוד לפני מתן הגט בתנאים הבאים:

 • חלפה שנה מיום הגשת תביעת חלוקת רכוש בגירושין או מיום שנפתח הליך להתרת נישואין.
 • בני הזוג גרים בנפרד במשך 9 חודשים מתוך שנה.
 • ניתן צו הרחקה או הוגש כתב אישור בעבירת אלימות שבוצעה כנגד מי שמבקש את חלוקת הרכוש או ילדו (עוד על אלימות במשפחה).

מהי חזקת השיתוף?

על-פי משטר חזקת השיתוף, נקבע העיקרון, כי במהלך חייהם המשותפים של בני-הזוג, קיימת שותפות קניינית בכל הרכוש שנצבר במאמץ משותף והוא שייך לשני בני-הזוג באופן שווה, אף אם הוא רשום על-שמו של אחד מבני-הזוג.

על אילו זוגות חלה הילכת השיתוף?

זוגות שנישאו לפני 1.1.74
בני זוג החיים במשותף לפי התנאים הבאים: בני זוג ניהלו יחד חיים משותפים תקינים, תחת קורת גג אחת.
מאמץ משותף- על מנת שתקום חזקת שיתוף הנכסים, יש גם צורך בקיום מאמץ משותף של בני הזוג, כל אחד בדרכו, וניהול קופה משותפת.

האם הלכת שיתוף הנכסים מיושמת בבית הדין הרבני?

כן, בית הדין הרבני כפוף לחוק יחסי ממון הקובע כי רכוש הנצבר במהלך חיי הנישואין שייך לשני בני הזוג.

על אילו נכסים עשוייה לחול חזקת השיתוף?

ככלל, מדובר על נכסים משפחתיים המשמשים את בני המשפחה בחיי היומיום.

האם זכויות סוציאליות כלולות ברכוש המשותף?

כן. זכויות סוציאליות הנובעות מעבודת בן הזוג במהלך חיי הנישואין נחזות בדרך כלל כחלק מהרכוש המשותף. זכויות סוציאליות אלה כוללות:
פיצויי פיטורין, זכויות פנסיה, הפרשות לקופת גמל, מענק שחרור משירות קבע בצה"ל.

חזקת השיתוף מתייחסת רק לזכויות הסוציאליות שנצברו במהלך חיי השיתוף, לפני שחל הפירוד בין בני הזוג.

מה קורה עם נכס שנרשם על שם אחד מבני הזוג בלבד?

רישום הנכס על שם אחד מבני הזוג בלבד, כשלעצמו, אינו מספיק כדי לסתור את חזקת שיתוף הנכסים. כאשר העובדות מצביעות על אורח חיי נישואין, שבמהלכה לא הבדילו בני הזוג בין ההכנסות וכל ההכנסות זרמו לקופה משותפת אחת, ניתן לייחס להם כוונה לשותפות בנכס בחלקים שווים.

האם שיתוף בחובות חל במשטר חזקת השיתוף?

כן.

כיצד מתחלקים החובות של בני-הזוג במשטר חזקת השיתוף?

כאשר הוכח כי חלה חזקת השיתוף בין בני-הזוג לגבי כלל הנכסים וכי החובות נבעו לצורך הקיום המשפחתי ובני-הזוג חלקו קורת גג אחת, הרי שנטל החובות רובץ על כתפי שני בני-הזוג.

מה לגבי חובות שנוצרו לאחר מועד הקרע בין בני-הזוג?

חובות שנוצרו לאחר מועד הקרע בין בני-הזוג, אינם ברי שיתוף, קרי, החובות ישוייכו לצד היוצר אותם.

מהו החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני?

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, נכנס לתוקפו במהלך בחודש פברואר 2015.

מטרת החוק הינה הסדרת חלוקת החסכונות שנוצרו לבני הזוג במהלך תקופת השיתוף, בנוסף, החוק מאפשר מתן זכאות לפנסיית שארים לבן זוג לשעבר, בכפוף לתנאים מסוימים, בעת מותו חו"ח של בן הזוג החוסך.

מה קובע החוק לחלוקה פנסיונית?

החוק קובע למעשה כי במועד הפירוד ועם קבלת פסק דין המורה על חלוקה פנסיונית, תבוצע בפועל חלוקה של הזכויות הפנסיוניות על ידי רישומן בקרן הפנסיה. החלוקה תתבצע באמצעות פיצול הזכויות לשתי קופות עצמאיות לכל אחד מבני הזוג כך שלמעשה כל צד יהיה רשאי לנהוג בזכויותיו כבשלו.

החוק חל בדיעבד גם להסכמים ופסקי דין לפני מועד כניסת החוק דהיינו לפני 07.02.2015 . החוק החדש נותן מענה גם במקרה של פטירת בן הזוג, כך שבן הזוג שנותר בחיים יהיה זכאי לקבל את חלקו מקצבת השארים.

כיצד ניתן להבטיח את הזכויות על פי החוק הפנסיוני?

 1. יש לערוך חוות דעת אקטוארית בעניין הזכויות הפנסיוניות או לעדכן חוות דעת קיימת.
 2. יש לעתור לבית המשפט בבקשה לקבלת פסק דין בהתאם לחוות הדעת. בפסה"ד צריך להיות כתוב:
  1. מועד הפירוד.
  2. משך התקופה המשותפת.
  3. השיעור להעברה.
 3. אחרי שניתן פסק הדין, יש להעבירו לגוף המנהל את קרן הפנסיה ועליו לרשום הערה על זכויות בן הזוג בהתאם לפסק הדין.
 4. כעבור 45 ימים ממועד שליחת ההודעה, הגוף המנהל את קרן הפנסיה מחויב על פי החוק לפתוח חשבון חדש על שמו של בן הזוג לשעבר, ולהעביר לחשבון את הכספים בהתאם לפסק הדין.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

הסכם לזוגות חד מיניים

הסכם לזוגות חד מיניים

זוגות חד מיניים (שני גברים הומוסקסואלים או שתי נשים לסביות) שנישאים זה לזו בנישואים אזרחיים בחו״ל או חיים יחד ומנהלים משק בית משותף יכולים לערוך

קרא עוד »

הסכם ממון לאחר נישואין

הסכם ממון הוא הסכם משפטי שבמסגרתו בני זוג נשואים או כאלו שעתידים להינשא, מסדירים ביניהם את אופן ניהול וחלוקת הרכוש המצויה בבעלותם ויכולים לקבוע במסגרת

קרא עוד »
צוואה הדדית

איך אפשר לבטל צוואה הדדית

צוואה הדדית צוואה הדדית נערכת ונחתמת על ידי שני בני זוג, תוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואתו של האחר. ניתן לערוך צוואה הדדית

קרא עוד »
עורך דין הסכם ממון - הסכם ממון ידועים בציבור אונליין

עורך דין הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם משפטי מחייב שנערך בין שני בני זוג העומדים להינשא או נשואים, ומטרתו להסדיר את חלוקת הרכוש בין שני בני הזוג במקרה

קרא עוד »
איזה תנאים אפשר לכתוב בצוואה?

איזה תנאים אפשר לכתוב בצוואה?

חוק הירושה מאפשר למצווה לכתוב תנאים בצוואתו כראות עיניו. התנאים חייבים להתקיים לאחר מותו ורק אם בית המשפט יפסוק אחרת הם יבוטלו. יורש על תנאי

קרא עוד »
דילוג לתוכן