תפריט

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור

למה צריך לערוך הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור?

1. הסכם בין ידועים בציבור מהווה מעין הוכחה לעצם היות הצדדים ידועים בציבור. בהסכם לחיים משותפים, הצדדים חותמים על תחילת הקשר ועל אופי הקשר וכן על דרך ניהול התקציב המשותף וקובעים את המשטר הרכושי ביניהם. בהסכם יצויין באיזה תנאי רכוש מסוים ייחשב כמשותף ובאיזה תנאי לא יחשב כמשותף.

2. במקרה של פטירה או פרידה לא יהיה צורך לערוך משפט לגבי היקף העיזבון וכן יהיה קל יותר לדרוש פנסיית שאירים של הנפטר, כפוף להוכחת תקופת מגורים משותפת, בהתאם לדרישת תקנון הפנסיה.

3. הסכם לחיים משותפים ימנע הליכים משפטיים ותביעות מיותרות בקשר לנכסים שיטענו כמשותפים.

 

מי נחשב לידוע בציבור?

בית המשפט העליון קבע כי יש להוכיח שני יסודות כדי לקבוע ידועים בציבור והם: חיי משפחה ומשק בית משותף. כדי להוכיח חיי משפחה צריך להוכיח שותפות גורל, יחס של חיבה ואהבה מסירות ונאמנות. ניהול משק בית משותף כמו בעל ואישה הדבקים זה בזה בקשר של גורל חיים (ע"א 6434/00). יש לציין כי היו מקרים שבית המשפט הכיר בידועים בציבור גם כאשר הצדדים לא התגוררו תחת אותה קורת גג, אולם התנהלו כזוג לכל דבר ועניין.

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור

איך מוכיחים שבני הזוג הם ידועים בציבור?

בית המשפט נעזר בעדות של בני הזוג, שומע איך כל אחד התייחס לקשר וראה את מערכת היחסים ביניהם. יוצגו הוכחות לנסיעות משותפות לחו"ל, לחופשות, לבילויים משותפים כזוג וגם עם חברים,בית המשפט ירצה לשמוע עדים אשר נחשפו למערכת היחסים הנטענת והמעידים מידיעה אישית על סוג הקשר בין הצדדים.

אם הצדדים ערכו הסכם לחיים משותפים זה יקל מאוד על הוכחת היותם בני זוג.

 

האם קיים זמן מוגדר לקביעת ידועים בציבור?

לא, בתי המשפט סירבו להגדיר זמן מינימום של מגורים משותפים לצורך הכרה בבני זוג כידועים בציבור, והיה מקרה שמגורים משותפים של מספר חודשים הספיקו לבית משפט כדי להכריז ידועים בציבור בת"ע 3693/90 האישה הוגדרה כיורשת למרות שהתגוררה מספר חודשים על הנפטר.

 

האם ידוע בציבור זכאי למחצית הרכוש בפרידה?

אם אין הסכם בכתב לחיים משותפים פתוחה הדרך בפני הצדדים להגיש תביעה רכושית כנגד בן הזוג השני.

כדי להצליח ולקבל הכרה בשיתוף ברכושו של הצד השני יש להוכיח כמה שלבים:

1. הוכחה כי הצדדים אכן ידועים בציבור.

2. נבדקת הסיבה מדוע לא נישאו? האם היו מנועי חיתון או שהתכוונו לקשר זמני.

3. האם הייתה לצדדים כוונה לשתף את הצד השני ברכושם. לצורך כך נערכת בדיקה מהם הנכסים בהם נדרש השיתוף? אם מדובר בדירת מגורים נטל ההוכחה  לשיתוף מופחת לעומת נכס עסקי.

4. האם קיימת הבטחה בעל פה, בהתנהגות או אמירות מפורשות בין הצדדים שיש לגביהן ראיות לעניין שיתוף אחד הצדדים בנכס של הצד השני.

5. במקרה שבית המשפט מגיע למסקנה שלא הוכח הסדר מפורש המחיל שיתוף בין הצדדים הוא יבחן את מערכת היחסים ואת התנהגות הצדדים בהתאם לעיקרון תום הלב, צדק, יושר הגינות ושוויון כדי לקבוע האם הצדדים הסכימו על שיתוף.

 

על איזה נכסים תחול חזקת השיתוף?

חזקת השיתוף תחול על שיתוף בנכסים שנרכשו במשותף או כאלו שלא נרכשו במשותף, אולם שני הצדדים משתמשים בהם ביום יום. על מנת להחיל שיתוף על נכסים נוספים יש להוכיח כוונת שיתוף בנכס מסויים.(ע"א 52/80). על מנת להרחיב את השיתוף לנכסים שמעבר לשימוש יומיומי יש צורך בראיות נוספות להוכחת כוונת שיתוף. בע"מ 254/05 נקבע כי הראיה הנוספת צריכה להיות תקופה משמעותית של חיים בצוותא, קיומם של ילדים משותפים, יחסי תלות ועוד.

 

האם צוואה מגנה על רכוש ידוע בציבור שנפטר?

צוואה לבדה לא מספיקה. נדרש גם הסכם לחיים משותפים. הסכם של חיים משותפים קובע את היקף הרכוש של כל אחד מהצדדים. אדם יכול להוריש אך ורק את הרכוש אשר שייך לו. בתיק תמ"ש 9073/97  נדון תיק של בני זוג שחיו כידועים בציבור, לכל אחד מהם היו ילדים ונכדים, הם התגוררו בדירת האיש ודירת האישה הושכרה ומדמי השכירות הם התקיימו. האיש השאיר צוואה בה הוריש את כל רכושו לשתי בנותיו, ואכן הצוואה קוימה. אולם האישה הגישה תביעה וטענה כי מחצית מהרכוש הרשום על שם האיש שייך לה מכח זה שהם היו בני זוג. בית המשפט קבע כי אכן, בשל העובדה שהצדדים גרמו לערבוב הכספים שהיו להם עוד בטרם היו בני זוג, והם לא ערכו הסכם לחיים משותפים אשר מסדיר את המשטר הרכושי ביניהם, על כן הם יצרו בהתנהגות שיתוף והנכסים החיצוניים נטמעו ואין לראות בהם עוד נכסים חיצוניים אלא משותפים.

 

האם ידוע בציבור זכאי לירושת הצד השני?

כן, במותו של אדם חוק הירושה קובע מה ייעשה ברכושו. הכללים הקיימים בחוק הירושה לגבי בני הזוג נשואים יחולו גם על ידועים בציבור. לכן, אם אין הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור וגם צוואה, הרי שידוע בציבור יירש את הצד השני.

 

האם הסכם שנחתם בין ידועים בציבור יחול עליהם גם לאחר הנישואים שלהם?

לא. בית המשפט קבע כי ההסכם של ידועים בציבור חל על התקופה בה הזוג היה ידוע בציבור אולם מרגע שנישאו, חל עליהם חוק יחסי ממון אשר מחייב עריכת הסכם חדש ואישורו בבית המשפט, או אצל נוטריון אם זה נחתם במועד סמוך לחתונה.(עמ"ש 26693-03-13).

דילוג לתוכן