תפריט

מה ההבדל בין מנה לחלק בעיזבון?

מה ההבדל בין מנה לחלק בעיזבון?

מנה בעיזבון זהו רכוש ספציפי אותו הגדיר המוריש בצוואתו. לדוגמא: דירה, עסק, חנות, מגרש וכד'.

חלק בעיזבון חלק לא מסוים מתוך מסת העיזבון אותו הוריש המנוח בצוואתו, החלק יצוין במפורש בתיאור כמו לדוגמא:"רכושי יחולק בין שלשת ילדיי בחלקים שווים" . או בציון החלק כגון 1/3 לכל ילד.

ס' 51 לחוק הירושה קובע מה זכותו של זוכה במנה בעיזבון. וכך נקבע:

  1. 1. אם ציווה המצווה נכס מסוים הזוכה יקבל את הנכס בדיוק כפי שהיה במות המצווה.
  2. 2. אם הנכס משועבד הזוכה לא ידרוש מהיורשים האחרים לסלק את השעבוד.
  3. 3. הזוכה לא זכאי לפיצוי עבוד נכס שירש בצוואה והנכס נמכר.
  4. 4. כל ההכנסות מהנכס עד למות העיזבון שייכות לעיזבון ומעת מות המצווה יעברו לחשבונו של הזוכה.

הזכייה במנה הנה זכייה עצמאית ומנותקת משאר נכסי העיזבון. הזוכה לא יכול לבוא בדרישות או בטענות  ליורשים אחרים אם מצב הנכס שבו זכה אינו טוב, ערכו נמוך, משועבד, שווה פחות מחלקם בעיזבון. שום טענה לא תשמע בעניין זה. 

ס' 52 לחוק הירושה קובע כי אם המצווה ציווה חלק לא מסוים בנכס, לדוגמא הוריש את אחד מדירותיו ולא ציין איזה מהם – במקרה כזה הזוכה יקבל נכס בערך בינוני. 

מה קורה אם היורש של מנה בעיזבון נפטר לפני המוריש?

סעיף 49 לחוק הירושה קובע כי אם אדם נפטר ובצוואה הוא הוריש חלק מסוים לאדם, אולם האדם הזה נפטר לפניו, אז הזוכים במקומו יהיו צאצאיו אבל אם אין לו צאצאים הירושה שלו מתבטלת והרכוש יחולק בהתאם להוראות ירושה על פי דין. 

וכך כתוב:

 “זוכה על פי צוואה שמת לפני המצווה, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו – אם בשעת מות המצווה נשארו צאצאים של אותו זוכה, יזכו הם לפי כללי החלוקה שבירושה על פי דין; בכל מקרה אחר הוראת הצוואה לטובת אותו זוכה מתבטלת.”. 

האם זוכה במנה חייב בחובות העזבון?

הכלל הוא שהזוכים במנות ספציפיות אינם חייבים בחובות העיזבון ואילו הזוכים בחלק לא מוגדר של העיזבון, חייבים לשלם קודם כל את חובות העיזבון ורק לאחר מכן לחלוק בין היורשים את היתרה. לזוכים במנה בעיזבון אין אחריות לחובות העיזבון הוראה זו נובעת מעיקרון העל הקובע שיש לכבד את רצון המת אשר הביע בצוואתו את רצונו שהיורש יזכה בנכס ספציפי של העיזבון בשלמותו.  

איך מפרשים צוואה?

צוואה מפרשים לפי תוכנה הכתוב, ממנו עולה למה התכוון המצווה במסמך הצוואה אותו ערך. ואם הצוואה לא ברורה, בית המשפט יידרש לחקור את הנסיבות לעשיית הצוואה, ובעזרת עדים, מכתבים וכד' ינסה להבין מהו אומד דעתו של המצווה, כלומר מה המצווה בדיוק רצה.

דילוג לתוכן