תפריט

כתובה

מהי מטרת הכתובה?

א. להקשות על הבעל להתגרש ובכך להבטיח את קשר הנישואין "שלא תהא קלה בעיניו להוציאה"- בעל הרוצה לגרש את אשתו ללא עילת גירושין מוכחת, ידע שיצטרך לשלם לאשתו את כתובת.

ב. לדאוג לביטחונה הכלכלי של האישה לאחר פטירת בעלה. זו הסיבה, שגם אלמנה זכאית לדמי כתובה.

מהי כתובה?

סוג של שטר חוב מעין חוזה שיש בו שני סוגי חיובים:

חיובים המתייחסים לתקופת הנישואין כגון מדור ומזונות
חיובים המתגבשים עם פקיעת הנישואין בגירושין או במוות.
הסכום הנקוב בכתובה נועד גם להבטיח את פרנסתה של אלמנה לאחר פטירת בעלה. זכות זו מעוגנת בסעיף 104 לחוק הירושה, אשר מבטיח את המגיע לאלמנה מכתובתה.

האם אפשר לוותר על הכתובה?

אישה יכולה לוותר על הכתובה במעמד טקס הגירושין. כל עוד היא נשואה אסור לה לקיים מסגרת נישואין ללא כתובה (אבן העזר ס"ו, א) וקיום מסגרת זוגיות ללא כתובה שקול למסגרת זוגיות ללא קשרי נישואין .

איך תובעים כתובה?

במקרה של גירושין יש להגיש תביעה לכתובה בבית הדין הרבני. את הכתובה ניתן להשיג בבית הדין הרבני במקום שבו התחתן הזוג או בבית הדין הרבני בתל-אביב.

בתי המשפט האזרחיים מחילים את הדין העברי על חלק מחיובי הכתובה מדי יום ביומו ובהתאם לסעיף 2 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959.

סעיף 17 לחוק יחסי ממון וכן סעיף 104 ו-148 לחוק הירושה. (ראה הרחבה במאמר). בתי המשפט האזרחיים מחילים את הדין העברי על חלק מחיובי הכתובה מדי יום ביומו.

מתי אישה מאבדת כתובתה?

  • כאשר החיים המשותפים הופסקו באשמת האישה או כאשר היא זאת שחפצה בגירושין.
  • אישה שבגדה בבעלה או בלשון הרמב"ם "מי שזינתה תחת בעלה".
  • אישה העוברת על דת משה- דהיינו מכשילה את בעלה במזיד על הוראות דת. לדוגמא: מאכילה אותו ביודעין שאינו כשר, למרות ידיעתה כי הוא שומר כשרות.
  • עוברת על דת יהודית-עוברת על מנהגי הצניעות החברתיים.
  • מורדת בטענת מאיס עלי.

כיצד מחשבים כתובה שנכתבה בשקלים ישנים לפי ההלכה?

בדרך כלל סכום הכתובה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

מה קורה אם הסכום שננקב גבוה במיוחד?

קיימת מחלוקת בין הרבנים:
ישנם רבנים האומרים כי לא תתקבל טענת הבעל שלא הבין בעת חתונתו על מה מדובר בשטר הכתובה, אלא חזקה (שאינה ניתנת לסתירה) כי בזמן חתימת הכתובה הוא הבין מה כתוב בה.

לעומת זאת ישנם רבניים הסבורים כי יש להגביל את סכום הכתובה בהם הדיין שלמה דיכובסקי שהפס"ד להגביל את סכום הכתובה לעד 120,000 ₪.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

תלונת שווא אלימות במשפחה

תלונת שווא אלימות במשפחה

החוק למניעת אלימות במשפחה, נחקק לטובת נשים ולמניעת אלימות כנגדן, אולם לדאבוננו קיימים מקרים בהם נשים מנצלות את רגישות המערכת כלפיהן וכחלק מאסטרטגיה של ניהול

קרא עוד »
איך קובעים את סדר ההורשה?

סוגי צוואות

הצוואה, היא כלי משפטי בידו של האדם הקובע מה ייעשה בקניינו לאחר מותו. אדם שלא הניח לאחריו צוואה אזי רכושו יחולק על פי דיני הירושה.

קרא עוד »
איך להתגרש מהר?

איך להתגרש מהר?

השאלה שחוזרת ונשאלת ,כאשר אחד מבני הזוג מקבל החלטה שהוא מעוניין להתגרש, היא: איך להתגרש מהר? אם תצליחו לסמן V על מרבית הכותרות במאמר זה,

קרא עוד »
גישור משפטי וטיפולי בהליך הגירושין

איך להתגרש בהסכמה?

השאלה החוזרת ונשנית אצל בני זוג אשר הגיעו להחלטה להתגרש היא: איך להתגרש בהסכמה. זוג אשר הגיע להסכמה ולהבנה שעליו להתגרש ורוצה לפעול בלי עורכי

קרא עוד »