תפריט

שאלות נפוצות על גירושין

 

למי הסמכות לדון בענייני נישואין וגירושין?

סעיף 1 לחוק שיפוט בתי-דין רבניים נישואין וגירושין קובע:

"ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי-הדין הרבניים".

לבית-הדין הרבני האיזורי ישנה סמכות ייחודית, בית-הדין הרבני הינו היחידי היכול לדון בתביעת גירושין שהגיש אחד מבני-הזוג.

האם יכול בית-המשפט לענייני משפחה לדון בתביעת גירושין שהגיש אחד מבני-הזוג?

לא. ראה סעיף 1 לחוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג1953- הקובע כי רק בית- הדין הרבני הוא המוסמך לדון בתביעת גירושין.בית משפט לענייני משפחה מוסמך לדון בתביעות רכוש, מזונות, משמורת, מדור, הסדרי ראייה וכן לתת סעדים זמניים כגון : עיקול, עיכוב יציאה, צוי מניעה וכד'.

מהם הדוגמאות לעילות בגינם קמה עילה לכפיית גט על הבעל?

מום של ריח (בתנאי שלאישה לא נודע על הפגם לפני הנישואין),הבעל הינו עובר על מצוות התורה באופן הפוגע באישה לקיים מצוות, בעל מסרב לקיים חיי אישות ,בעל מכה, אישה שאינה מצליחה להרות מן הבעל 10 שנים, בעל חסר כוח גברא, בעל העומד לעזוב את הארץ ,נישואין אסורים ובעל המסרב לזון את אישתו.

מהם המקרים בהם ניתן לחייב את האישה לקבל גט?

מום שנתגלה באישה לאחר הנישואין, אישה שלא הצליחה להרות, אישה העוברת על דת משה, אישה העוברת על דת יהודית, אישה שעשתה מעשה כיעור.

מהם המקרים בהם ניתן לכפות את האישה לקבל גט?

אישה שהוכח כי קיימה יחסי מין עם אדם שאינו בעלה.

איך ניתן לכפות גט?

בית הדין הרבני משתמש בסנקציות כלכליות כגון איסור לפתוח חשבון בנק, שלילת רישיון נהיגה לעיתים קובע סנקציות שלמיטב הבנתו עלולות להכביד על הבעל. בסמכות בית הדין לקבוע גם מאסר לסרבן. המאסר יתבצע , אם הורה בית הדין הרבני בפסק דין סופי על כפיית גט על בן הזוג, וכעבור 60 יום פנה היועמ"ש לבית המשפט המחוזי, בבקשה לכפיית הגט במאסר.

האם בני זוג יכולים להתגרש גם ללא סיבה?

על פי דיני ישראל אין צורך בהכרח באשם של מי מבני הזוג על מנת שבני הזוג יוכלו להתגרש.
בני הזוג יכולים להתגרש מכוח הסכמתם בלבד, גם אם אין בפיהם טענות אישום האחד כלפי השנייה. במידה ורק צד אחד מעוניין להתגרש הוא יזדקק לאחת מעילות הגירושין כדי לשכנע את ביה"ד הרבני לחייב בגט.

כיצד מבוצעים גירושין?

גירושין לפי דיני ישראל נעשים באמצעות פעולה שבה מוסר הבעל לאישה גט פיטורין.

האם שני הצדדים חייבים להיות נוכחים?

לשם ביצוע הליך גירושין אין הכרח בנוכחות הצדדים במעמד אחד. דיני ישראל מתירים מתן גט או קבלתו על ידי שליח.

אילו הגבלות יש לאישה לאחר קבלת הגט?

עם מסירת הגט האישה חופשייה להינשא למי שתרצה, אך ישנן כמה הגבלות:

  • האישה אסורה לבועלה כלומר אם נתגרשה מפני שזנתה תחת בעלה היא אסורה לבועל.
  • הגרושה לא תוכל להינשא לכהן.
  • אסור לגרושה להינשא לאחר במשך 90 יום הראשונים לאחר גירושיה.

האם בית הדין הרבני יכול לחייב את אחד מבני הזוג להתגרש?

הכלל הוא כי גט שלא ניתן מרצון חופשי אינו תקף. ישנם מקרים חריגים בהם מטיל בית הדיו הרבני חרם או הרחקה חברתית לסרבן הגט. יש מקרים חריגים בהם קמה עילה לכפיית הגט על הבעל.

לקריאה נוספת על סיבות לגירושין לחץ כאן.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

איך קובעים את סדר ההורשה?

סוגי צוואות

הצוואה, היא כלי משפטי בידו של האדם הקובע מה ייעשה בקניינו לאחר מותו. אדם שלא הניח לאחריו צוואה אזי רכושו יחולק על פי דיני הירושה.

קרא עוד »
האם אפשר להפחית דמי מזונות?

האם אפשר להפחית דמי מזונות?

מאז שנכנסה הלכת בית המשפט העליון בע"מ  919/15, מוצפים בתי המשפט בתביעות של בחינה מחדש של דמי המזונות שנפסקו. כיום ניתן לשנות פסקי דין לתשלום

קרא עוד »
איך קובעים את סדר ההורשה?

איך קובעים את סדר ההורשה?

סעיף 10(2) בחוק הירושה קובע את סדר היורשים על פי דין. בעיקרון היורשים הם בני משפחה מדרגה ראשונה וכמובן בני זוג. סדר ההורשה הולך לפי

קרא עוד »