תפריט

מזונות במשמורת משותפת – וועדת שיפמן

משמורת משותפת, זהו הסדר בו מוגדרים שני ההורים כמשמורנים על ילדיהם, ובהתאם לכך חולקים ביניהם באופן שווה את נטל גידול הילדים והטיפול בהם.

אחת ההחלטות החשובות של הורים פרודים הינה משמורת הילדים והסדרי הראיה. בשנים האחרונות, החלה מגמה בה אבות רבים תובעים משמורת משותפת על ילדיהם ולא מסתפקים בהסדרי ראיה של פעם או פעמיים בשבוע.

משמורת משותפת מקנה לאב את הזכות לקבל את ילדיו בזמן שווה לזה שהם נמצאים אצל אמם. זכות זו מחייבת את האב לדאוג לצורכי הילדים באופן מלא בימי ההסדר שלו כך שאם אחד הילדים חולה או בחופשה נאלץ האב להתמודד לבדו עם סידור חלופי לילד.

כאשר האם מסרבת למשמורת משותפת האב יאלץ להגיש תביעת משמורת לבית המשפט ואם אין סיבה מיוחדת לשלול תביעה זו, בית המשפט יטה לפסוק לטובת האב.

בעבר בית המשפט קבע קריטריונים נוקשים כגון: תקשורת טובה בין ההורים, מגורים סמוכים של ההורים וחלוקת זמן שווה. כיום, חל כרסום בעקרונות אלו כך שחלוקת הזמנים נקבעת עפ"י צורכי הילדים ויכולת ההורים ואינה מחייבת סימטריה בזמניי שהיית הילדים אצל כל אחד מההורים, בתי המשפט נוטים לפסוק משמורת משותפת גם במקרים בהם התקשורת בין ההורים אינה טובה. התייחס לכך כבוד השופט סילמן ( תמ"ש 17120/07) וכך כתב: "היעלה על הדעת כי צד אשר אינו חפץ במשמורת משותפת, יחבל בעצמו בתקשורת ואז ישיג את מבוקשו?" במקרים של בעיות תקשורת בין ההורים ניתן להפחית עד כמה שאפשר את נקודות החיכוך בין ההורים למשל: שההורים ייקחו את הילדים היישר ממסגרת הלימודים וישיבו אותם למסגרת החינוכית למחרת היום.

המגמה כיום בפסיקה הינה לאפשר לילדים ליהנות משני ההורים באופן שווה זאת לאור מחקרים רבים שהוכיחו כי טובת הילדים מחייבת קשר טוב עם שני ההורים. משמורת משותפת מחייבת את כל אחד מההורים לספק בביתו את כל צורכי הילדים לרבות חדר ילדים מאובזר, מחשב, משחקים, בגדים, טלוויזיה.

בדרך כלל בית המשפט אינו נוהג לפסוק באופן אוטומטי משמורת משותפת כאשר אחד הצדדים מתנגד לכך.

במקרה כזה ימנה בית המשפט עובדת סוציאלית לסדרי דין אשר עליה להגיש את המלצותיה לבית המשפט ורק לאחר מכן יגבש בית המשפט את החלטתו בהתחשב בטובת הקטין .

לגבי נושא דמי המזונות נקבע בחודש יולי 2017 על ידי ביהמ"ש העליון פה אחד, בתיק בע"מ 919/15, כי הורים לילדים מעל גיל 6 חייבים באופן שווה במזונות ילדיהם , בהסדר של משמורת משותפת. חלוקת דמי המזונות תקבע יל ידי בית המשפט, בהתאם להכנסת כל אחד מההורים, מכל המקורות (לא רק משכר עבודה) ובהתאם למספר הימים בהם שוהים הילדים אצל כל אחד מההורים. בית המשפט הדגיש כי לבית המשפט סמכות לקבוע כל הסדר שיראה לו בנסיבות של כל מקרה ומקרה.
המפתח לקביעת דמי המזונות לילדים מעל לגיל 6 יחושב על פי היחס של מספר הלילות בהם הילדים שוהים אצל כל אחד מההורים והיחס בין השכר של כל אחד מההורים.
הכללים שנקבעו במקרה של משמורת משותפת ושכר ההורים זהה הם ,שכל הורה יישא בהוצאות הקיום השוטפות של הילדים כאשר הם שוהים אצלו. בית המשפט יקבע כי המטפל העיקרי בילדים לפני הגירושין יהיה ההורה שירכז את כל ההוצאות עבור הילדים, שאינן הוצאות קיום שוטפות, כגון: ביגוד ספרים ועוד. קביעה זו שוללת זכות אוטומטית לאם לקבל את דמי המזונות לידיה. נקבע גם כי ההורים ימשיכו לחלוק בהוצאות החריגות, בכפוף לכושר ההשתכרות שלהם, ובהתאם למנגנון שיקבע בית המשפט.כל הורה יישא בהוצאות המדור ואחזקתו כאשר הילדים נמצאים אצלו, כלומר האבות יפסיקו לשלם עבור רכיב זה.
בית המשפט קבע באופן ברור ונחרץ כי יש להכריע באופן שונה במקרה שהכנסות ההורים זהות אבל נמוכות ובמקרה של הכנסות דומות אבל גבוהות. הלכה זו מותירה לבית המשפט שיקול דעת רחב ובכך משאירה את אי הוודאות בפסיקת דמי המזונות. בית הדין הרבני בבאר-שבע התייחס לפסק הדין וקבע כי הוא לא משנה את עמדתו, הקובעת כי האב חייב במזונות ילדיו גם בגילאים אלה.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

הסכם ממון אונליין

הסכם ממון אונליין

האם אפשר לערוך הסכם ממון אונליין מבלי לצאת מהבית? כן, שירות הסכם ממון אונליין מאפשר לכם לקבל הסכם ממון, אשר ערוך על ידי יונית גזל

קרא עוד »
הפחתת דמי מזונות

הפחתת דמי מזונות

האם ניתן להגיש תביעה להפחתת דמי מזונות? התשובה היא כן. בית המשפט העליון קבע כי "פסיקת מזונות היא מתחומי המשפט שאין בהם סופיות, ובשינוי נסיבות

קרא עוד »
הסכם זוגיות

הסכם זוגיות

הסכם זוגיות, הינו הסכם ידועים בציבור, הנועד להצהיר על כך ששני אנשים בדרך כלל מאותו מין, החליטו למסד זוגיות ביניהם. מה מפרטים בהסכם? בהסכם יציגו

קרא עוד »
האם אפשר להפחית דמי מזונות?

האם אפשר להפחית דמי מזונות?

מאז שנכנסה הלכת בית המשפט העליון בע"מ  919/15, מוצפים בתי המשפט בתביעות של בחינה מחדש של דמי המזונות שנפסקו. כיום ניתן לשנות פסקי דין לתשלום

קרא עוד »