תפריט

גביית מזונות

שאלות נפוצות על גביית מזונות

גביית מזונות הינו אחד מהנושאים העיקריים סביב עולם הגירושין. הרבה זוגות שעוברים הליך גירושין בעזרת עורך דין גירושין (או בלעדיו) רוצים לדעת, כמה מזונות צריך לשלם.

​מתי ניתן לגבות מזונות באמצעות הרשויות?

רק כאשר קיים פסק דין למזונות מבית דין רבני או בית משפט למשפחה.

גביית מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי

מרגע שהחייב אינו עומד בתשלומי המזונות שנפסקו על ידי בית המשפט, ניתן לגשת לסניף הסמוך של ביטוח לאומי, עם תעודת זהות ופסק הדין למזונות.

גביית מזונות בביטוי לאומי: איזה מסמכים צריכים להביא?

עליך לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריך ולמלא טופס בקשה לתשלום על פי חוק המזונות.

יש להגיש את המסמכים הבאים:

  • תעודה מזהה
  • שני עותקים מפסק הדין חתומים ומאושרים בידי ביה"ד או בית המשפט.
  • אשה עובדת תצרף 3 תלושי משכורת אחרונים.
  • אישורים על הכנסות אחרות אם ישנן.
  • אם פתחת תיק בהוצל"פ בעניין פסק הדין שהגשת למוסד לביטוח לאומי יש להביא אישור על סגירת ההתיק.
  • אם מדובר בילד שפסק דין למזונות ניתן לזכותו ואינו בהחזקתה של אמו יש להמציא צו אפוטרופוס או פסק דין שבו האפוטרופוס הוא התובע מזונות בעבור הילד.
  • תדפיס מחשבון עו"ש בבנק וכן אישור מהבנק על גובה החסכונות ו/או הפיקדונות.

פרטים של החייב: מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו, מס' הטלפון שלו ומקום עבודתו.

האם עלי להיות גרושה מן החייב במזונות, כדי לקבל דמי מזונות מן ביטוח הלאומי?

לא, גם אם את עדיין נשואה לחייב במזונות, תוכלי לקבל דמי מזונות מן הביטוח הלאומי, אם יש בידך פסק דין למזונות, שאינך גובה מן החייב, ובהחזקתך ילד אחד לפחות; או גם אם אין בהחזקתך ילד, אך הגעת לגיל 60, או שאינך מסוגלת לכלכל את עצמך.

כיצד ומתי משולמת גמלת מזונות?

הגמלה משולמת ב-28 לחודש עבור החודש שחלף. הגמלה משולמת לחשבון הבנק של הזוכה במזונות.

מהו הסכום המקסימלי לגמלת מזונות שאקבל מהביטוח הלאומי?

סכום התשלום יהיה לפי הסכום שנקבע בפסק הדין או לפי הסכום הקבוע בתקנות הנמוךו מבין השניים.

מי זכאי לתשלום מזונות מהביטוח הלאומי?

אישה או ילד, תושבי ישראל, שיש בידם פסק דין למזונות, והם אינם מתגוררים עם החייב, והם אינם מקבלים את התשלום מן החייב במזונות, כפוף למבחן הכנסות.

פסק דין שהוצא בחו"ל – האם ניתן לממשו באמצעות הביטוח הלאומי?

יש לפנות קודם לבית המשפט לענייני משפחה או בית דין מוסמך בארץ, כדי שייתן תוקף לפסק הדין שניתן בחו"ל.

מתי ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל?

פנייה ללשכת ההוצאה לפועל מותנית בהסכם גירושין או פסק דין המזכה במזונות.

במקרה זה אין הבדל בין מזונות אישה למזונות ילדים ואתם רשאים לתבוע את כל סכום המזונות שלא שולם.

היכן ממוקמת לשכת ההוצאה לפועל?

ליד כל בתי-משפט שלום תהיה לשכת הוצאה לפועל ובה ראש ההוצאה לפועל ומוציא לפועל.

איך פותחים תיק?

יש לפנות למדור פתיחת תיקים בלשכת ההוצאה לפועל, ולבקש "טופס פתיחת תיק", ולמלאו במלואו.

לבקשה יש לצרף את פסק הדין המקורי (או העתק נאמן למקור), מבית המשפט או בית הדין, לפי העניין, ואישור מבטוח לאומי שהאישה אינה גובה את חובה דרך המוסד לביטוח לאומי.

ניתן להגיש בקשה, שחוב המזונות יגדל אוטומטית, ללא צורך בעידכונו מידי חודש.

במקרה זה, מוטלת על האישה החובה לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל, עבור כל חוב ששולם לה.

לאחר הגשת הבקשה לפתיחת תיק, תשלח אזהרה על פתיחת תיק לחייב על ידי לשכת ההוצאה לפועל, בצירוף שובר תשלום בגין חובו בדואר רשום, כולל אישור מסירה, לאור הפרטים שמסרה האישה.

האם חייב במזונות יכול להגיש בקשה לחקירת יכולת לראש ההוצאה לפועל?

לא. יוצאים מנקודת הנחה כי בית-המשפט שנתן את פסק-הדין למזונות כבר בדק את יכולתו של החייב לשאת בתשלומים.

האם ראש ההוצאה לפועל רשאי לשנות את גובה החיוב שנקבע בפסק-דין?

לא. ראש ההוצאה לפועל איננו רשאי לשנות את גובה החיוב. כל שביכולתו הוא להפנות את המבקש, החייב, לבית-המשפט לענייני משפחה, שכן רק בית-המשפט לענייני משפחה שנתן את פסק-הדין למזונות, רשאי לשנות את גובה החיוב.

האם חייב במזונות יכול להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה בטענת "פרעתי"? כן.

מהי טענת "פרעתי"?

סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז1967- קובע כי "חייב הטוען שמילא אחר פסק-הדין או שאינו חייב עוד למלא אחריו, כולו את מקצתו, עליו הראיה, ורשאי ראש ההוצאה לפועל לקבוע אם ובאיזו מידה מוטל עוד על החייב למלא אחר פסק-הדין או עד לקביעתו כאמור, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק-הדין, כולו את מקצתו, מטעמים מיוחדים שיירשמו".

מתי ניתן לתת פקודת מאסר בגין אי-תשלום חוב מזונות ?

במקרים בהם חייב איננו משלם את חובו ללשכת ההוצאה לפועל.

מתי תבוצע פקודת מאסר?

צו המאסר לא יבוצע, אלא לאחר שנשלחה התראה לחייב.

לכמה זמן יכול להיות המאסר?

לתקופה שלא תעלה על 21 ימים.

מתי יובא החייב בפני ראש ההוצאה לפועל?

חייב שנאסר יובא בפני ראש ההוצאה לפועל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 48 שעות ממועד מאסרו.

על-ידי מי יבוצע צו מאסר?

צו המאסר יבוצע על-ידי משטרת ישראל.

באילו מקרים צו המאסר לא יבוצע?

צו המאסר לא יבוצע במקרה והחייב משרת שירות סדיר או נמצא בשירות מילואים או במקרה והמאסר עלול להזיק לבריאותו של החייב או במקרה שכתוצאה מן המאסר יישארו ללא כל השגחה או טיפול הולם, חסר ישע התלוי בחייב או קטין שבאחריותו של החייב, ושטרם מלאו לו 14 שנים או במקרה ולחייב יש מוגבלות אחרת שבשלה, לדעת השוטר המבצע, בהתייעצות עם מפקדו הישיר, לא ניתן יהיה לבצע את צו המאסר.

האם ניתן לעקל את רכושו של החייב במזונות?

כן. ניתן גם לעקל חשבונות בנק ומשכורתו של החייב.

האם ניתן לגבות חובות בדיעבד?

על פי ס' 11 (ב) חוק המזונות "מזונות שלא התחילו לפעול לגבייתם תוך שנתיים לאחר התקופה שבעדה הם נפסקו אין לגבותם אלא ברשות ביהמ"ש".

תוך כמה זמן יגיב צד ג' לעיקול?

צד ג' חייב תוך 10 מיום קבלת העיקול ליתן תשובתו לראש ההוצאה לפועל. תשובתו זו של צד ג' תכלול האם יש בידו או אין בידו נכסים ו/או כספים ו/או כל דבר אחר המפורט בהודעת העיקול.

מתי ניתן לחייב צד ג'?

סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז1967- קובע כי צד ג' אשר ללא הצדק סביר, נמנע מלמסור את הנכסים המעוקלים לראש ההוצאה לפועל, או הוציא מידיו נכס או כספים שלא כדין וביודעו שיש צו עיקול בידי צד ג' – רשאי ראש ההוצאה לפועל לחייבו בתשלום החוב הפסוק המידה ולא שילמו החייב.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

הסכם לזוגות חד מיניים

הסכם לזוגות חד מיניים

זוגות חד מיניים (שני גברים הומוסקסואלים או שתי נשים לסביות) שנישאים זה לזו בנישואים אזרחיים בחו״ל או חיים יחד ומנהלים משק בית משותף יכולים לערוך

קרא עוד »
דילוג לתוכן