תפריט

מסמכים נדרשים לתביעות מזונות ילדים

תביעה בגין מזונות ילדים הינה תביעה כספית, המחייבת הוכחות מסודרות ומדוייקות הן לעניין הכנסת שני ההורים והן לעניין הוצאות הילדים.

לתביעת מזונות ילדים חובה לצרף הרצאת פרטים, שזהו טופס מפורט בו נרשמים כל פרטי הנכסים של שני ההורים וכן פירוט הכנסותיהם מכל המקורות. להרצאת הפרטים יש לצרף תלושי שכר של 12 חודשים אחרונים, 12 דפי חשבונות בנק וכן דפי פירוט של כל כרטיסי האשראי של כל אחד מהצדדים.יש לפרט כל הכנסה כגון הכנסה משכר דירה, דיוידנדים וכד'.

לתביעת מזונות ילדים יש לצרף קבלות ואסמכתאות המוכיחות את ההוצאות השוטפות שנעשו עבור הילדים. הוצאות אחזקת בית, הוצאות מזון, בגוד והנעלה, בטוח רפואי, מספרה,בידור ופנאי, משחקים וכד'.

בעמ"ש 50603-01-14 בית המשפט קבע כי דמי המזונות ההכרחיים שאינם טעונים הוכחה נעים בין 1,250 ₪ ל- 1,500 ₪ לכל ילד. לעיתים, על פי הלכת ורד, כאשר יש יותר מילד אחד יקבעו דמי מזונות נמוכים יותר עבור כל ילד. בית המשפט מתייחס לעלות דמי המזונות בסכום ההכרחי הבסיסי כ"ידיעה שיפוטית" אשר לגביה אין צורך להוכיח כל הוצאה והוצאה.

במקרה והתביעה הינה מעל לסכום דמי המזונות ההכרחיים שנקבעו בפסיקה, על התובע להוכיח כי אכן ההוצאות קיימות וכי הילדים התרגלו לרמת חיים גבוהה.

בנוסף לדמי המזונות הקבועים יקבע תשלום עבור מדור הילדים. המדור הינו בגדר צרכים הכרחיים. בעמ"ש 28592-05-13 נפסק כי אין פטור לאב מהשתתפות בעלות הדיור של ילדיו הקטינים בכל גיל, גם אם האם רכשה דירה למגוריה ולמגורי הקטינים ללא עלות כספית חודשית שמשולמת על ידה. במקרה שבבעלות האם דירה משלה יקבע "מדור רעיוני" על פי עלות השכרת דירה באזור מגורי המשפחה. הבסיס לחישוב דמי המדור הינו לפי מספר הילדים כך שעבור ילד אחד ישולם סך של 33% עבור 2 ילדים 40% ועבור 3 ילדים ומעלה 50%.

בנוסף לדמי המזונות הקבועים, יקבע בית המשפט את גובה חלוקת ההורים בהוצאות המיוחדות הנובעות מהוצאות חינוך מיוחדות או מהוצאות בריאות שאינן בסל הבריאות. לרוב בית המשפט קובע כי חלוקה זו תיעשה באופן שווה, אולם במקרים בהם פערי השכר גבוהים במיוחד יתכן ויקבע יחס שונה להוצאות המיוחדות.

בקביעת דמי מזונות ילדים יתחשב בית המשפט בחלוקת הזמנים בהם לנים הילדים אצל כל אחד מההורים. על פי ההלכה יש לקבוע את דמי מזונות הילדים על פי יחס ההכנסות הפנויות של ההורים מול יחס ימי הלינה של הילדים אצל כל אחד מההורים.

כיום רמת הוודאות בפסקי דין של מזונות נמוכה ביותר. הפסיקות בבתי המשפט ובבתי הדין הרבני אינן אחידות. הניסיון לייצר סוג של חישוב אוטומטי לא צלח.

בבואו לפסוק מתחשב בית המשפט לא רק בהכנסות האב מעבודתו, אלא גם בשווי רכושו ופוטנציאל השתכרותו על פי מקצועו וכישוריו. בית המשפט מתייחס גם לרמת החיים של בעל הדין הנובעת מתדפיס פירוט כרטיסי האשראי וחשבון הבנק שלו.

במקרה וקיים ילד חריג הנזקק להוצאות מיוחדות גבוהות יתייחס בית המשפט למידת המאמץ המשותף של שני ההורים בטיפול בילד החריג. בהלכת קמחי נקבע כי מאחר והאב לא היה שותף פעיל בטיפול בבנו בעל הצרכים המיוחדים זה יתבטא בסכום שישלם עבור דמי המזונות.

עד מתי משלמים דמי מזונות?

דמי המזונות ישולמו עד הגיע הקטין לגיל 18 או עד לסיום לימודיו בבית הספר התיכון, המאוחר מבין השניים. בתקופת השירות הצבאי ירדו דמי המזונות לכדי 1/3 מהסכום האחרון ששולם.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

שאלות ותשובות בענייני משפחה בעידן הקורונה

עילות לביטול צוואה

מי הם היורשים? חוק הירושה קובע כי "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו". היורשים של אדם הינם יורשים על פי דין כלומר לפי סדר עדיפות בין

קרא עוד »
הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת הינו הסכם מורכב מאוד ומחייב כלכלית, ואם הוא לא ערוך נכון משפטית בית המשפט עלול לבטלו, ולפסוק כראות עיניו בכל מקרה ומקרה.

קרא עוד »
הסכם ממון אונליין

הסכם ממון אונליין

האם אפשר לערוך הסכם ממון אונליין מבלי לצאת מהבית? כן, שירות הסכם ממון אונליין מאפשר לכם לקבל הסכם ממון, אשר ערוך על ידי יונית גזל

קרא עוד »