תפריט

בדיקת אבהות

מתי עושים בדיקת אבהות (DNA)?

במקרים רבים בהם הגבר מתכחש לאבהותו, והאישה או הילד נחושים בדעתם לברר ולקבוע אבהות ניתן להגיש תביעה לקביעת אבהות, אשר תידון בפני בית המשפט לענייני משפחה. לא ניתן לבצע את הבדיקה ללא צו של בית המשפט.​

האם הכחשת קשר או טענת גניבת זרע קבילה?

טענות ההגנה של הגבר בדבר גניבת זרע, חוסר תום לב של האם, הכחשת קשר אינטימי עם האם, היכרות קצרה בת ימים ספורים ושלילת קשר רומנטי, לא יעמדו לזכותו של הגבר והוא יחוייב לערוך בדיקת סיווג רקמות באמצעות צו בית המשפט.(לאישה נשואה שקיים חשש ממזרות לרוב לא יאפשרו לבצע בדיקה).

איזה בדיקה עורכים לקביעת אבהות?

בדיקת סיווג רקמות (DNA) היא הבדיקה הטובה והוודאית ביותר לקביעת אבהות ,ומהווה ראיה עצמאית ואובייקטיבית לבירור אבהות.

כיצד מתבצעת בדיקת DNA?

הבדיקה מתבצעת במרכז רפואי, שלושת הצדדים צריכים להגיע בו בזמן (האב האישה והילד), עם תעודות מזהות. לפני הבדיקה מצלמים את השלושה ולאחר מכן מתבצעת הבדיקה.

ניתן לבצע את הבדיקה באמצעות לקיחת דגימות של דם , רוק, שיער, לקיחת דגימת תאים מחלקה הפנימי של הלחי​

האם ניתן לחייב גבר בבדיקת אבהות?

כן, אם בית המשפט הוציא צו לערכית בדיקת גנטית, חייב הגבר להיבדק. לאחרונה נכנס לתוקף חוק מידע גנטי (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 אשר קובע את הכללים לביצוע הבדיקה.​

מה קורה למי שמסרב להיבדק?

קיימת סמכות לבית המשפט לקנוס או לאסור אדם המסרב לציית לצו שניתן,לפי הוראות סעיף 6 לפקודת ביזיון בית משפט.

תיקון החוק, מלמד על החשיבות שמייחסים לזכותו של הילד לדעת מי אביו.

בכל מקרה, בית המשפט רשאי להסיק מסירובו של אדם להיבדק, כל מסקנה הנראית לו מוצדקת בנסיבות העניין, לרבות בדבר קביעת קשרי המשפחה הנטענים כלפי אותו אדם.

מה ההשלכות של הגשת תביעה לאבהות?

במידה ויינתן פסק דין המכריז על גבר כאבי הילד, אזי, אותו אב יהא מחויב במזונות הילד. מנגד, אותו אב, כפועל יוצא,יוכל להגיש תביעה להסדרי ראיה של הילד.

מה החשיבות של קביעת אבהות?

בפסיקה נקבע כי קיימת זכות יסוד של ילד "שידע מיהו אביו מולידו" . מחקרים מייחסים השפעה קריטית ומכרעת על גידולו של ילד לאדם, להליכותיו, אורח חייו, עתידו והווייתו הפיזית והפסיכולוגית.

בסעיף 7 לאמנה בדבר זכויות הילד ישנה גם התייחסות לנושא: "הילד יירשם מייד לאחר לידתו, ותהיה לו מלידתו הזכות להיקרא בשם. הזכות לרכוש אזרחות, וככל האפשר הזכות להכיר את הוריו ולהיות מטופל על -ידם". ניתן לראות זכות זו גם כנגזרת של הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

תלונת שווא אלימות במשפחה

תלונת שווא אלימות במשפחה

החוק למניעת אלימות במשפחה, נחקק לטובת נשים ולמניעת אלימות כנגדן, אולם לדאבוננו קיימים מקרים בהם נשים מנצלות את רגישות המערכת כלפיהן וכחלק מאסטרטגיה של ניהול

קרא עוד »
איך קובעים את סדר ההורשה?

סוגי צוואות

הצוואה, היא כלי משפטי בידו של האדם הקובע מה ייעשה בקניינו לאחר מותו. אדם שלא הניח לאחריו צוואה אזי רכושו יחולק על פי דיני הירושה.

קרא עוד »
האם אפשר להפחית דמי מזונות?

האם אפשר להפחית דמי מזונות?

מאז שנכנסה הלכת בית המשפט העליון בע"מ  919/15, מוצפים בתי המשפט בתביעות של בחינה מחדש של דמי המזונות שנפסקו. כיום ניתן לשנות פסקי דין לתשלום

קרא עוד »
האם ידועים בציבור יורשים את בני זוגם?

עילות לביטול צוואה

מי הם היורשים? חוק הירושה קובע כי "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו". היורשים של אדם הינם יורשים על פי דין כלומר לפי סדר עדיפות בין

קרא עוד »