תפריט

ידועים בציבור

האם יש זכות לידועים בציבור בדיירות מוגנת?

כן. עם מותו של דייר מוגן- תעבור הדיירות המוגנת לידי בן זוגו, ובכלל זה לידוע בציבור כבן זוגו. בתנאי שבני הזוג חיו יחדיו בתקופה שלפחות 6 חודשים לפני מותו של בן הזוג.(סעיפים 1ו- 20(א) לחוק הגנת הדייר).

האם יש זכות לבן זוג לשנות את שם משפחתו לשם משפחתו של בן זוגו?

לכל אדם בגיר ישנה זכות לשנות את שמו ואת שם משפחתו (סעיף 10 לחוק השמות). מכוחה של זכות זו, גם כאשר בני זוג אינם נשואים זה לזה, אלא בגדר ידועים בציבור, רשאי בן זוג לשנות את שם משפחתו לשם משפחתו.

האם ידועה בציבור זכאית לרשת את בן זוגה הידוע בציבור?

כן, וזאת לפי חוק הירושה הקובע ידועה בציבור כאשתו.

האם ידועה בציבור זכאית למזונות מעזבונו של גבר שנפטר שהיה בן זוגה עד למותו?

הזכות למזונות מעזבון בן הזוג מותנית גם היא בתנאים המצטברים לעיל.

האם ידועה בציבור זכאית לפיצויי נזיקין של גבר שנפטר שהיה בן זוגה עד למותו?

ידועה בציבור זכאית לפיצויי נזיקין אם נפטר בנסיבות המזכות בפיצויים (תאונת דרכים, פטירה במהלך שירות צבאי או מילואים) במידה והיא תחשב ותוכר כתלויה. בפס"ד לינדורן נקבעה זכותה של ידועה בציבור שבן זוגה נהרג בתאונת דרכים לפיצוי מחברת הביטוח ונקבעה זכותה העקרונית לפיצוי כאילו הייתה אישה נשואה שבעלה נהרג בתאונה.

ידועה בציבור עשויה גם לרשת חלק מעזבונו של בן זוגה המנוח, במידה ולא היתה נשואה לאדם אחר בעת פטירתו, ובמידה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה המורה כיצד לחלק את רכושו, זאת על פי סעיף 55 לחוק הירושה הדן ב"מעין צוואה".

מה ההלכה לגבי שיתוף ברכוש?

הלכה פסוקה היא, כי הלכת השיתוף בנכסים עשויה לחול גם על "ידועים בציבור", בהתקיים התנאים העובדתיים לכך. יחד עם זאת, נקבע כי הנטל הרובץ על ידוע בציבור הטוען לזכות לשיתוף בנכסי בן-זוגו, הוא יותר כבד מן הנטל הרובץ, בנסיבות דומות, על בן-זוג נשוי.

יש להדגיש, כי תחולת החזקה, מוגבלת לנכסים שנרכשו במאמץ משותף ולאלו בלבד. יתר על כן, אך כמו לגבי זוגות נשואים כך גם לגבי ידועים בציבור, רשאי בן הזוג להביא ראיות על מנת לסתור תחולת החזקה.

האם לידועה בציבור מגיע מזונות אישה?

לידועה בציבור אין זכות חוקית למזונות. על פי הדין העברי אין אדם חייב במזונות לאשה אלא אם נשא אותה כדת משה וישראל ונתן בידה כתובה על פי דין. עם זאת, ייתכן כי יהיה בין בני הזוג הסכם מכללא לתשלום מזונות האישה במהלך החיים המשותפים.

במקרה כזה, תהיה הידועה בציבור זכאית למזונות במהלך החיים המשותפים, לפי המוסכם. כמו כן, אם ערכו בני הזוג ביניהם הסכם מפורש, לפיו ישלם בן הזוג לאישה מזונות לאחר הפירוד תהא האישה זכאית למזונות המוסכמים לאחר הפירוד, על פי ההסכם. הפסיקה יצרה מזונות אזרחיים- על פי הלכה פסוקה, נכרת בין בני זוג, הידועים בציבור הסכם מכללא לחיות כנשואים, מכח עקרון תום הלב.

מהם מזונות משקמים?

מזונות לתקופה סבירה בסמוך למועד הפירוד, על מנת שתינתן לאישה שהות ויכולת להשתלב במעגל העבודה ולפרנס את עצמה.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

גישור משפטי וטיפולי בהליך הגירושין

גישור משפחה

מהו גישור? הדרך הנפוצה ביותר ליישוב סכסוכים, בין שני צדדים למחלוקת, היא התדיינות בבית משפט. מדובר בהליך ארוך ומורכב, שכרוך בלא מעט הוצאות כספיות ואף

קרא עוד »
עורך דין הסכם ממון - הסכם ממון ידועים בציבור אונליין

עורך דין הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם משפטי מחייב שנערך בין שני בני זוג העומדים להינשא או נשואים, ומטרתו להסדיר את חלוקת הרכוש בין שני בני הזוג במקרה

קרא עוד »
דילוג לתוכן