תפריט

עילות גירושין

ישנן לא מעט סיבות לגירושין. במאמר הנוכחי נסקור כמה מהן.

מהי טענת מורדת?

האישה אינה מקיימת יחסי אישות יותר מחצי שנה.

מהי עילת עוברת על דת משה?

מכשילה את בעלה בכוונה לעבור על מצוות תורה לדוגמה הבעל רוצה שתטבול במקווה והיא לא טובלת. הבעל שומר על כשרות והיא מבשלת לו אוכל שאינו כשר. צריך להוכיח שהאישה יודעת ומכשילה. העילה הזו אינה מתאימה לבעל חילוני.

רוב הפסיקות קובעות כי אין לכפות אם התחתנת כחילוני לא תוכל לטעון לעילה.

מהן דוגמאות של עילות לגירושין בגינם קמה עילה לכפיית גט על הבעל?

מום של ריח (בתנאי שלאישה לא נודע על הפגם לפני הנישואין), הבעל הינו עובר על מצוות התורה באופן הפוגע באישה לקיים מצוות, בעל מסרב לקיים חיי אישות, בעל מכה, אישה שאינה מצליחה להרות מן הבעל 10 שנים, בעל חסר כוח גברא, בעל העומד לעזוב את הארץ, נישואין אסורים ובעל המסרב לזון את אישתו.

מהם המקרים בהם ניתן לחייב את האישה לקבל גט?

מום שנתגלה באישה לאחר הנישואין, אישה שלא הצליחה להרות, אישה העוברת על דת משה, אישה העוברת על דת יהודית, אישה שעשתה מעשה כיעור.

איך ניתן לכפות גט?

בית הדין הרבני משתמש בסנקציות כלכליות כגון איסור לפתוח חשבון בנק, שלילת רישיון נהיגה לעיתים קובע סנקציות שלמיטב הבנתו עלולות להכביד על הבעל. בסמכות בית הדין לקבוע גם מאסר לסרבן. המאסר יתבצע, אם הורה בית הדין הרבני בפסק דין סופי על כפיית גט על בן הזוג, וכעבור 60 יום פנה היועמ"ש לבית המשפט המחוזי, בבקשה לכפיית הגט במאסר.

האם בני זוג יכולים להתגרש גם ללא סיבה?

על פי דיני ישראל אין צורך בהכרח באשם של מי מבני הזוג על מנת שבני הזוג יוכלו להתגרש.
בני הזוג יכולים להתגרש מכוח הסכמתם בלבד, גם אם אין בפיהם טענות אישום האחד כלפי השנייה. במידה ורק צד אחד מעוניין להתגרש הוא יזקק לאחת מעילות הגירושין כדי לשכנע את ביה"ד הרבני לחייב בגט.

האם בית הדין הרבני יכול לחייב את אחד מבני הזוג להתגרש?

הכלל הוא כי גט שלא ניתן מרצון חופשי אינו תקף. ישנם מקרים חריגים בהם מטיל בית הדיו הרבני חרם או הרחקה חברתית לסרבן הגט. יש מקרים חריגים בהם קמה עילה לכפיית הגט על בעל.

מהן עילות גירושין?

כאמור ישנן הרבה סיבות לגירושין. נימוקים המצדיקים את דרישת אחד הצדדים למתן גט.קיימים נימוקים אובייקטיבים כגון מומים ועקרות ונימוקים סובייקטיבים הקשורים בהתנהגות כגון בגידה, אלימות במשפחה, התנהגות לא צנועה וכד'.

קיימות עילות גירושין אשר בגינן יכולה האישה להפסיד את כתובתה ולעיתים ממונות נוספים כגון נכסי קריירה והם:

  • מורדת: מסרבת לקיים יחסי מין עם בעלה למעלה מ- 6 חודשים.
  • עוברת על דת משה: מכשילה את הבעל בקיום מצוות (לדוגמא: מאכילה אותו חזיר).
  • עוברת על דת יהודית: מתנהגת לא בצניעות (זרועותיה חשופות, מדברת עם בחורים…).
  • זנתה תחתיו: קיימה יחסי מין עם גבר זר.
  • מעשה כיעור: היתה עם גבר זר בחדר סגור ויש חשש לא מוכח לבגידה.

כיצד מבוצעים הגירושין?

גירושין לפי דיני ישראל נעשים באמצעות פעולה שבה מוסר הבעל לאישה גט פיטורין.

האם שני הצדדים חייבים להיות נוכחים?

לשם ביצוע הגירושין אין הכרח בנוכחות הצדדים במעמד אחד. דיני ישראל מתירים מתן גט או קבלתו על ידי שליח.

אילו הגבלות יש לאישה לאחר קבלת הגט?

עם מסירת הגט האישה חופשייה להינשא למי שתרצה, אך ישנן כמה הגבלות:

  • האישה אסורה לבועלה כלומר אם נתגרשה מפני שזנתה תחת בעלה היא אסורה לבועל.
  • הגרושה לא תוכל להינשא לכהן.
  • אסור לגרושה להינשא לאחר במשך 90 יום הראשונים לאחר גירושיה.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

איך להתגרש מהר?

איך להתגרש מהר?

השאלה שחוזרת ונשאלת ,כאשר אחד מבני הזוג מקבל החלטה שהוא מעוניין להתגרש, היא: איך להתגרש מהר? אם תצליחו לסמן V על מרבית הכותרות במאמר זה,

קרא עוד »
איזה תנאים אפשר לכתוב בצוואה?

איזה תנאים אפשר לכתוב בצוואה?

חוק הירושה מאפשר למצווה לכתוב תנאים בצוואתו כראות עיניו. התנאים חייבים להתקיים לאחר מותו ורק אם בית המשפט יפסוק אחרת הם יבוטלו. יורש על תנאי

קרא עוד »
גישור משפטי וטיפולי בהליך הגירושין

איך להתגרש בהסכמה?

השאלה החוזרת ונשנית אצל בני זוג אשר הגיעו להחלטה להתגרש היא: איך להתגרש בהסכמה. זוג אשר הגיע להסכמה ולהבנה שעליו להתגרש ורוצה לפעול בלי עורכי

קרא עוד »