תפריט

חלוקת רכוש בן בני זוג

חלוקת רכוש בין בני זוג נשואים מתבצעת בפועל בזמן פקיעת הנישואין, בפרידה, גירושין או מוות.

בני זוג שנישאו לפני חוק יחסי ממון, כלומר עד תאריך 1.1.94 יחול עליהם הסדר הלכת השיתוף ואלה שנשאו לאחר מועד זה יחול עליהם חוק יחסי ממון.

הלכת השיתוף:

הלכת השיתוף הינה הלכה שנוצרה מהפסיקה והיא חלה גם על ידועים בציבור.

על פי הלכת השיתוף כל הנכסים שנצברו במהלך החיים המשותפים שייכים לשני הצדדים באופן שווה ולא משנה על שם מי הם רשומים.

הנכסים השייכים לשני בני הזוג באופן שווה כוללים: עסקים, מניות, זכויות במקום העבודה,חסכונות, מוניטין, מקרקעין, דירות וכל זכות קניינית אחרת.

בהלכת השיתוף, בן הזוג יכול לרכוש זכויות בנכסיו של בן הזוג האחר גם אם הם נצברו לפני תחילת הנישואין, או הקשר הזוגי וזאת אם יוכיח כי במהלך החיים המשותפים היה שיתוף מלא בין הצדדים או שיוכיח כוונת שיתוף בנכסים אלו.

הדרך הטובה ביותר להימנע משיתוף בנכסים שלא מעוניינים בו, הינה באמצעות הסכם ממון לאנשים נשואים או לידועים בציבור.(הרחבה בנושא ראה מאמר הסכם ממון ידועים בציבור).

חובות בן הזוג

השיתוף בין הצדדים חל גם על זכויות וגם על חובות. במידה ואחד מבני הזוג צבר חובות על שמו, אשר מוכח שהן נוצרו לטובת משק הבית המשותף, ינוכה החוב מסך נכסי בני הזוג כך שבן הזוג השני יצטרך לשאת במחצית החוב. יש לציין כי חובות שנוצרו כתוצאה מהימורים ומעשים לא חוקיים לא יוכרו כחובות משותפים.

קראו עוד על: שאלות נפוצות על חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין

חוק יחסי ממון:

חלוקת הרכוש על פי חוק יחסי הממון תיעשה לפי הכלל שכל מה שנצבר מיום הנישואין ועד ליום הקרע יחולק ביניהם באופן שווה.

יום הקרע יכול להיקבע על פי היום שבו הוגשה תביעת גירושין, יום הפרידה, יום הגירושין או כל תאריך אחר שבית המשפט יפסוק כי הוא "יום הקרע".

היקף הרכוש שנצבר כולל חשבונות בנק, ני"ע, דירות, מקרקעין,זכויות שנצברו במקום העבודה, פנסיה, מניות וכל זכות קניינית נוספת.

על פי החוק, ירושות ומתנות שנצברו במהלך החיים המשותפים אינם חלק מהרכוש המשותף, אלא אם יוכח כי הייתה כוונת שיתוף בין הצדדים. הדרך לבדוק כוונת שיתוף הינה בין היתר, על פי "ערבוב" כספים אלה עם כספים משותפים. גם הבטחות בעל פה שניתן להוכיחם עלולות לגרום לשיתוף.

לגבי דירת מגורי בני הזוג קיימות הלכות מיוחדות הקובעות שיתוף גם אם אחד מבני הזוג רכש אותה לפני הנישואין והיא רשומה על שמו בלבד וזאת אם מוכיחים "דבר מה נוסף". בתי המשפט נוטים לקבוע שיתוף אם מדובר במשך זמן נישואין ארוך, אם תשלום המשכנתא בוצע במהלך החיים המשותפים אם נעשו שיפוצים והגדלות, הבטחות שניתן להוכיחן ועוד..

על מנת להימנע מטענות שיתוף, לגבי נכסים שאותם רוצים להחריג מהשיתוף, יש לערוך הסכם ממון ולאשרו בבית המשפט.

כיצד מבצעים בפועל חלוקת רכוש:

לגבי דירות ונכסי נדל"ן – ימונה שמאי אשר יעריך את שווי הנכסים, הנכסים יועמדו למכירה ולאחר תשלום החובות בגין הנכס התמורה תחולק בין הצדדים באופן שווה. בני זוג שיש ברשותם כמה דירות יוכלו להגיע להסדר של רכישה האחד מהשני. הסדר זה נקרא:"העברה אגב גירושין". להעברה אגב גירושין יש היבטי מיסוי וחסכון במס, על כן מוטב להתייעץ, בכל מקרה ומקרה עם עורך דין המומחה בדיני מיסי מקרקעין.

במידה והצדדים לא מגיעים להסכמות ולא משתפים פעולה במכירת הנכסים ימנה בית המשפט כונס נכסים אשר יטפל במכירת הנכסים והוא יבצע את חלוקת הכספים בין הצדדים.

עסקים, מניות ומוניטין:

ימונה רו"ח אקטואר אשר יעריך את שווי העסקים והמוניטין אשר יערוך חוות דעת המייצגת את שווי העסק אשר יחולק באופן שווה בין הצדדים.

נכסים אחרים:

לגבי חשבונות בנק, חסכונות, ני"ע, קרנות השתלמות, זכויות פנסיוניות, זכויות סוציאליות או כל כספית אחרת ייערך חישוב מרוכז של כל הזכויות הרשומות על שם כל אחד מהצדדים. אקטואר מוסכם או אקטואר אשר מונה על ידי בית המשפט, יערוך חוות דעת לצורך קביעת איזון הנכסים בין בני הזוג. חוות הדעת תכלול פירוט שווי נכסים של כל אחד מבני הזוג ותבצע חישוב מי צריך להעביר למי כספים ובאיזה סכום.

לגבי זכויות פנסיה נדרשת חוות דעת על פי הוראות החוק הפנסיוני. שם יקבע בקרן הונית -מהו הסכום שיקבל בן הזוג במועד גמילת הכספים ובקרן פנסיה הצוברת זכויות יקבע מהו השיעור להעברה שקרן הפנסיה צריכה להעביר לבן הזוג במועד היציאה לגמלאות.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

הפחתת דמי מזונות

איך קובעים את סדר ההורשה?

סעיף 10(2) בחוק הירושה קובע את סדר היורשים על פי דין. בעיקרון היורשים הם בני משפחה מדרגה ראשונה וכמובן בני זוג. סדר ההורשה הולך לפי

קרא עוד »
האם אפשר להפחית דמי מזונות?

האם אפשר להפחית דמי מזונות?

מאז שנכנסה הלכת בית המשפט העליון בע"מ  919/15, מוצפים בתי המשפט בתביעות של בחינה מחדש של דמי המזונות שנפסקו. כיום ניתן לשנות פסקי דין לתשלום

קרא עוד »
איך להתגרש מהר?

איך להתגרש מהר?

השאלה שחוזרת ונשאלת ,כאשר אחד מבני הזוג מקבל החלטה שהוא מעוניין להתגרש, היא: איך להתגרש מהר? אם תצליחו לסמן V על מרבית הכותרות במאמר זה,

קרא עוד »
הסכם ממון אונליין

הסכם ממון אונליין

האם אפשר לערוך הסכם ממון אונליין מבלי לצאת מהבית? כן, שירות הסכם ממון אונליין מאפשר לכם לקבל הסכם ממון, אשר ערוך על ידי יונית גזל

קרא עוד »
תלונת שווא אלימות במשפחה

תלונת שווא אלימות במשפחה

החוק למניעת אלימות במשפחה, נחקק לטובת נשים ולמניעת אלימות כנגדן, אולם לדאבוננו קיימים מקרים בהם נשים מנצלות את רגישות המערכת כלפיהן וכחלק מאסטרטגיה של ניהול

קרא עוד »