תפריט

מה ההבדל בין הסכם ממון והסכם חיים משותפים?

הסכם ממון בין בני זוג, מיועד למי שעומדים להינשא או שהם כבר נשואים, והסכם חיים משותפים מיועד לבני זוג ידועים בציבור לרבות בני זוג חד מיניים. אם כך מה ההבדל בין עריכת הסכם ממון והסכם חיים משותפים? בשורות הקרובות נדון בהבדלים בין השניים.

מטרתם של הסכם ממון והסכם חיים משותפים היא להצהיר על המשטר הרכושי שהצדדים בחרו. בהסכם ירשם מה מתוך הרכוש של כל אחד מבני הזוג ייחשב כמשותף במקרה של פרידה או מוות ומה ייחשב כרכוש חיצוני השייך לצד שעליו הוא רשום.

 

מה ההבדל בין הסכם ממון והסכם חיים משותפים? – כל המידע 

המקור להבדלים של שני ההסכמים הללו הוא בחוק. כעיקרון חוק יחסי ממון חל אך ורק על בני זוג שנישאו והוא קובע כי רק הסכם אשר נחתם בין בני זוג לפני החתונה או שנחתם לאחר הנישואין אבל אושר בבית המשפט יהיה כביל בעת פרידה או מוות. ניתן לאשר גם אצל נוטריון, הסכם ממון בין בני זוג אשר נחתם זמן קצר לפני הנישואין.

אז מה ההבדל בין הסכם ממון הסכם חיים משותפים? הסכם לחיים משותפים הינו הסכם בין בני זוג אשר לא נשאו, (על כן חוק יחסי ממון לא חל עליהם) אבל מקיימים משק בית משותף ונחשבים כידועים בציבור. אין חובה בחוק לאשר בבית המשפט הסכם לחיים משותפים, אולם בפרקטיקה הנוהגת מומלץ כן לאשר בבית המשפט מכוח סעיף 3 לחוק בית משפט למשפחה.

מה ההבדל בין הסכם ממון והסכם חיים משותפים?

תמונת אילוסטרציה

מהו הסכם ממון?

בהסכם ממון יעצבו הצדדים את המשטר הרכושי שהם יבחרו בו. האפשריות הנפוצות הן: במערכת יחסים ראשונה, קביעה מפורשת שכל מה שנצבר עד למועד הנישואין שייך אך ורק לצד שעליו רשום הרכוש ואילו כל מה שייצבר במהלך החיים המשותפים יהיה שייך לשני הצדדים באופן שווה. הוראה זו היא גם הוראת חוק יחסי ממון, אולם ההעדפה לאשר הסכם ממון לפני הנישואין נובעת מהצורך להבהיר באופן מפורש לצד השני כי רכוש ספציפי כמו דירה או עסק יהיה או לא יהיה חלק מהרכוש המשותף בעת פרידה או מוות.

אפשרות נוספת הינה החרגה של נכס ספציפי אחד והחלת משטר שיתופי על כל השאר. כלומר לאדם יש דירה שרכש לפני הנישואין והצדדים קובעים כי אם יפרדו אותה דירה תהייה שייכת אך ורק לו. חשוב לציין בהסכם מה קורה אם הדירה תימכר בעתיד, האם זה יעיד על כוונת שיתוף כלפי הצד השני או לא.

קראו על הסכם ממון על דירה

אפשרות נוספת המקובלת מאוד בזוגיות פרק ב', הקובעת שכל מה שרשום על שם אחד הצדדים שייך אך ורק לו ולצד השני לא יהיו דרישות בקשר לכך. הסכם של הפרדה רכושית מלאה מאפיין זוגות מבוגרים יותר, בדרך כלל פרק ב' שיש לכל אחד מהם ילדים והם בחרו לחיות ביחד, ללא יצירת שותפות ברכוש.

בעת עריכה עריכת הסכם ממון אין לכתוב הוראות לגבי מזונות והסדרי שהות לגבי ילדים שעדיין לא נולדו, ויש להתייחס אך ורק להיבט של חלוקת הרכוש במקרה של פרידה או מוות.

מהו הסכם חיים משותפים?

הסכם חיים משותפים מיועד לבני זוג אשר חיים יחדיו ללא נישואין, ומקיימים משק בית משותף. ההסכם מתאים גם לבני זוג חד מיניים אשר בחרו להקים משפחה ביחד.

גם בהסכם ידועים בציבור אונליין קובעים מהו המשטר הרכושי בו בחרו בני הזוג לחיות, האם החליטו על צבירה משותפת של רכוש ואז אם יפרדו או חלילה ילכו לעולמם כל הרכוש הנצבר ייחשב כמשותף או שיעדיפו את האפשרות של החרגת נכס ספציפי או הפרדה רכושית מלאה.

בניגוד להסכם ממון אונליין, אין חובה משפטית לאשר את ההסכם בבית המשפט על מנת שהוא יהיה בתוקף ומספיקה חתימת שני הצדדים. ההמלצה היא כן לאשר את ההסכם בבית המשפט על מנת שבבוא הזמן לא יתקבלו טענות שההסכם לא הובן, נחתם בתחת לחץ וכו'. לנוטריון אין סמכות לאשר הסכם לחיים משותפים.

 

 

 

דילוג לתוכן