תפריט

שאלות ותשובות בענייני משפחה בעידן הקורונה

מידע זה נכון לתאריך 7.4.2020, שכן תקנות החירום בנושא הקורונה משתנות משעה לשעה.

שאלות ותשובות בענייני משפחה בעידן הקורונה

תמונת אילוסטרציה

האם בית משפט יפחית דמי מזונות בשל ירידה בהכנסות בזמן הקורונה?

התשובה היא בשלב זה לא.

שאלה זו נדונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ברמ"ש 55586-03-20 שם קבעה כב' השופטת ורדה פלאוט כי דוחה את הבקשה מהסיבות הבאות:

  1. מדובר במצב חריג אשר לא ידוע כמה זמן ימשך ולא ידועה רמת הסיוע לעסקים.
  2. דמי המזונות נקבעים על סמך הכנסות של שנה לפני הגשת התביעה ועל כן הירידה בהכנסות בזמן קצר אינה משפיעה על החלטת בית המשפט.
  3. מדובר בנסיבות קיצוניות אך חריגות ולכן לא יהיה שינוי בשלב הזה.

האם אב שיש לו צו לתשלומים רשאי לדחות את תשלום דמי המזונות?

התשובה כן. רשות האכיפה, הוצאה לפועל הוציאה הודעה לפיה אבות שיש להם צו תשלומים יהיו רשאים לדחות את התשלום ולא ינקטו נגדם בצעדים, אולם החוב יישא ריבית.

(צו תשלומים ניתן על ידי ראש הוצאה לפועל כפריסת חוב דמי מזונות לתשלומים על מנת להותיר אפשרות מחייה לחייב ללא אמצעים. את התשלום משלמים ישירות בהוצאה לפועל ואם לא משלמים הוצאה לפועל נוקטת בהליכים).

האם אב החייב במזונות בפסק דין, יוכל לדחות את תשלום דמי המזונות?

נכון להיום אין הוראה מפורשת של אי נקיטת הליכים בגין דחיית תשלום דמי מזונות, לפיכך יש לשלם את דמי המזונות במועד.

האם אם חד הורית המקבלת דמי מזונות מהמוסד לבטוח לאומי רשאית לקבל גם חל"ת?

נכון להיום לא. המוסד לבטוח לאומי לא מאשר כפל קצבאות.

בעניין זה נעשתה ע"י לשכת עוה"ד פנייה למנכ"ל בטוח לאומי בבקשה לאשר כפל קצבאות, אולם עד עתה לא שונה החוק.

האם בימי הסגר ניתן להעביר את הילדים מהורה אחד לשני?

התשובה כן.

תקנה 2(ח) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל) תש"ף 2020 קובעת כי "העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני".על מנת למנוע אי נעימות, מומלץ להורה המעביר את הילד לשאת עמו את פסק הדין או ההחלטה של בית- משפט המאמתת את ההסדרים.

האם בערב חג, עת תכנס לתוקפה התקנה בדבר ההחמרה בסגר ניתן לבצע העברות של קטין להורה השני?

עדיין לא יצאו תקנות חדשות בדבר החמרת הסגר התקנה האחרונה בנושא יצאה ב- 3.4.2020, הדיעה הרווחת של עורכי הדין הינה שהעברת הילדים תותר.

אני ממליצה לבצע את העברת הילדים לפני תחילת הסגר (כמו ביום כיפור שלוקחים לפני כניסת החג) ולתאם את שעת החזרתם לאחר מכן. בכל מקרה יש להצטייד עם פסק הדין המעיד על העברת הילדים בין ההורים.

האם ניתן לפתוח הליכים משפטיים בזמן הקורונה?

בתי המשפט ובית הדין הרבני נמצאים בפגרה ועל כן לא ניתן לפתוח תיקים חדשים, אולם ניתן להגיש בקשות דחופות מאוד.

בבית הדין הרבני ניתן לפתוח בהליכים דחופים מאוד באמצעות האינטרנט ומבלי לצאת מהבית. ניתן להיכנס לאתר של בית הדין הרבני בחיפוש בגוגל הגשה מרחוק, ושם על פי תקנות שעת חירום של בית הדין הרבני ניתן בין היתר להגיש בקשות לסעדים זמניים שנועדו לשמר מצב קיים לרבות צו לעיכוב יציאה מהארץ וסעד דחוף לעניין שהות ילדים. בקשה דחופה בעניין העברת ילד למסגרת חינוכית, טיפול פסיכולוגי לילד, אלימות במשפחה.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני הגשת בקשה כלשהי לרשות משפטית.

האם אפשר בימי הקורונה להגיש ייפוי כוח מתמשך?

התשובה: כן. האפוטרופוס הכללי אפשר לעורכי הדין לבצע חתימת מרחוק על ייפוי כוח מתמשך באמצעות היוודעות חזותית (כלומר בוידאו) ובסיום פגרת הקורונה להגיש את עותקי המקור.

אני ממליצה להמתין עם עריכת ייפוי כוח מתמשך לתקופה בה ניתן לערוך ישיבות מסודרות בהן יכול עורך הדין לתת הסבר מלא לממנה ולמיופי הכוח.

האם אפשר לערוך צוואה באמצעות חתימה מרחוק?

התשובה לא. על פי החוק אימות חתימה על צוואה בעדים צריך שתהיה החתימה בנוכחות שני עדים. הפתרון הזמני למי שדחוף לו מאוד לערוך צוואה, הוא לערוך צוואה בכתב יד, רצוי בהנחיית עורך דין, ולאחר שיסתיים הסגר מומלץ לערוך צוואה מסודרת במשרדו.

בכל מקרה צוואה בכתב יד הינה כשירה על פי החוק בתנאים הבאים: כולה תכתב בכתב יד על ידי המצווה, לרשום תאריך, בכותרת לכתוב צוואה, סעיף ראשון לרשום שכל צוואה קודמת מבוטלת בזאת, לכתוב את הסעיפים, לפרט למי מורשים כולל שם ותעודת זהות ואיזה חלק. ובסוף הצוואה לכתוב:

ולראיה באתי על החתום תאריך___ וחתימת המצווה.

כיצד ניתן לפעול במצב של אלימות במשפחה?

משטרת ישראל במחוז דן מאפשרת הגשת תלונות באמצעות האינטרנט. באתר כל זכות יש הסבר מפורט המנחה כיצד לבצע זאת.

בנוסף ניתן להגיש בקשה מרחוק לסעד דחוף בבית הדין הרבני. נכנסים לאתר בית הדין הרבני הגשה מרחוק וממלאים טפסים בהתאם למבוקש. קיימת אפשרות לזימון לדיון דחוף גם בזמן הקורונה.

דילוג לתוכן