תפריט

הפחתת מזונות ילדים – האם אפשר להפחית דמי מזונות?

הפחתת מזונות - האם אפשר להפחית דמי מזונות?

תמונת אילוסטרציה

מאז שנכנסה הלכת בית המשפט העליון בע"מ  919/15, מוצפים בתי המשפט בתביעות של בחינה מחדש של דמי המזונות שנפסקו. כיום ניתן לשנות פסקי דין לתשלום דמי מזונות בקלות רבה יותר מאשר בעבר והתייעצות עם עורך דין המומחה בתחום עשויה לחסוך לכם כספים רבים ולשנות את איכות חייכם.

כזכור, בסוף שנת 2017 בית המשפט העליון אמר את דברו ביחס לתשלום דמי המזנות המשולמים על ידי אבות. לאור המהפכה השוויונית וההתייחסות של בתי המשפט לפוטנציאל השתכרות שווה של האבות והאמהות, החליט בית המשפט להחיל את השוויוניות גם ביחס לתשלום דמי המזונות לילדים, כך ששני ההורים יישאו בנטל באופן שווה.

האם פסק דין לדמי מזונות שניתן לפני ההלכה החדשה הוא סופי?

לא,  על מנת לשנות פסק דין  של דמי מזונות יש להראות שינוי כלשהו שחל מיום פסק הדין ליום הגשת התביעה להפחתת מזונות. בית המשפט קבע כי מספיק שיש "ראשית ראיה" היכולה להוות שינוי נסיבות ואז ניתן יהיה לשמוע את התביעה ולשנות את דמי המזונות בהתאם להלכה החדשה הקובעת שוויון תשלום בין ההורים.

הפחתת מזונות – מה הוא השינוי אותו צריך להוכיח כדי להפחית דמי מזונות?

השינוי יכול להיות שינוי בגובה ההכנסות הפנויות של הצדדים מיום חתימת ההסכם ליום הגשת התביעה, שינוי בהרכב התא המשפחתי או חלוקת זמני השהות בין ההורים.

יש לשים לב: שינוי בהכנסה פנויה יכולה להיות כתוצאה מסילוק חוב משכנתא, הצטרפות בן/בת זוג חדש לתא המשפחתי, שינוי בשכר עבודה, שינוי בהשקעות מניבות ועוד…

האם ההלכה חלה גם על קטינים מתחת לגיל 6?

יש לזכור כי ההלכה מתייחסת לילדים מגיל 6 ואילך ואילו לגבי ילדים עד גיל 6 ,עדיין אין שינוי בהלכה הקובעת כי האב חייב במלוא דמי המזונות ההכרחיים  של הילדים.

למרות זאת, ההלכה החדשה חלחלה לבתי המשפט ובפסקי דין חדשים ניתן לראות כי צורת חישוב דמי המזונות מושפעת מאוד ממנה.

כיצד מחושבים דמי המזונות לפי ההלכה החדשה?

בהלכה זו נקבע  שלצורך חישוב דמי המזונות, ייקח בית המשפט בחשבון את יחס ימי הלינה בהם לנים הילדים אצל כל אחד מההורים , לעומת יחס ההכנסה הפנויה של כל אחד מהצדדים ויחלק בהתאם לסכום הנדרש לילדים עבור מזונותיהם.

לדוגמה: במקרה בו יחס לינות הקטין זהה בין האב לאם וגם ההכנסה הפנויה זהה ,בית המשפט לא יפסוק לאב דמי מזונות ודמי מדור, והצדדים יחלקו באופן שווה בהוצאות המיוחדות של חינוך ובריאות.

האם ניתן לחייב אם בתשלום דמי מזונות לידי האב?

כן, החידוש הגדול בהלכה הוא,  שבמקרה בו לאם הכנסה פנויה גבוהה יותר מאשר לאב, היא תחויב בדמי מזונות לידי האב.

מהו סכום דמי המזונות המינימלי הנדרש לילד?

במידה והצדדים לא יוכיחו בקבלות את צורכי הילדים, בית המשפט יקבע אותם . כיום בית המשפט המחוזי קבע כי צרכי קטין מינימליים נעים בין סך של 1,600 ₪ לחודש (עמ"ש (ת"א) 46291-01-16) לבין סך של 2,250 ₪ לחודש ( רמ"ש (מחוזי מרכז) 59188-10-18 ) וזאת ללא דמי מדור.

האם יש דוגמה שהפחיתו לאב דמי מזונות?

כן, קיימות דוגמאות רבות ניתן לראות את פסק דין תלה"מ 27735-06-17, אשר פורסם בחודש מאי 2019 שם הגיש אב תביעה להפחת מזונות, בטענה שסכום המזונות  שנקבע בשנת 2015 בסך של 2,650 ₪ אותו הוא חויב לשלם עבור ילדו הינו גבוה והוא מבקש לשנותו. האב טען כי חל שינוי נסיבות מהותי, המאפשר בחינה מחודשת של דמי המזונות.

במקרה זה, השינוי עליו הצביע האב הינו הרחבת זמני השהות של הקטינה עם האב, הפחתה בהכנסת האב וגידול בהוצאותיו ומנגד טען לגידול בהכנסת האם. במקרה זה הפחית בית המשפט את דמי המזונות של האב מסכום של 2,650 ₪ בחודש לסכום של 1,000 ₪ לחודש בלבד, אולם פסק כי ההוצאות המיוחדות עבור בריאות וחינוך יחולקו בין ההורים בהתאם ליחס המשכורות 74% מהסכום ישולם על ידי האב ו- 26% מסכום ההוצאה תשולם על ידי האם.

למה הכוונה שינוי בהכנסה פנויה?

בית המשפט קבע כי הכנסה פנויה היא הכנסה של הורה מכל המקורות העומדים לרשותו (משכורת, תשואות ממניות, תשואות משכר דירה או מהשקעות וכו') פחות מעלות שכר דירה  או משכנתא אותו משלם ההורה.

שינוי בהכנסה פנויה יכול להיות כתוצאה מסילוק חוב משכנתא, הצטרפות בן/בת זוג חדש לתא המשפחתי, שינוי בשכר עבודה, שינוי בהשקעות מניבות ועוד… למידע נוסף על הפחתת מזונות אתם מוזמנים ליצור קשר עם עו"ד יונית גזל

דילוג לתוכן