תפריט

איך להתכונן לגירושין

בטרם מתחילים בהליך הגירושין יש להתכונן לגירושין על ידי איסוף מידע פיננסי. יש לבדוק את המצב בבנקים, תוכניות חסכון, קרנות פנסיה, קופות גמל וכד'. יש לבדוק גם את גובה ההתחייבויות במשכנתא, הלוואות פרטיות וכו'. רצוי לשמור תלושי משכורת, תדפיסי חשבונות בנקים לרבות תדפיסים של כרטיסי אשראי, אותם תצטרכו להציג לבית המשפט בתביעה למזונות.

יש לתעד את הוצאות הבית, התשלומים החודשיים הקבועים, לרבות תשלומי משכנתא, חינוך, בריאות חשבונות הבית, הוצאות נוספות והוצאות מחייה אותם תצטרכו לשלם.

להלן המסמכים הנדרשים:​​

 • 12 תלושי שכר אחרונים של הצדדים.
 • פירוט הוצאות החזקת הבית: מים, חשמל, טלפון, מיסי עירייה, ועד בית, גז, וכו';
 • צילום ת"ז + דרכון, אם יש שלך ושל בן/בת-הזוג;
 • קבלות המעידות על הוצאות מיוחדות עבור הילדים
 • חוזה רכישה או השכרה של הדירה הקיימת לרבות ציון הגוש והחלקה של הדירה;
 • דפי חשבון בנק ובהם פירוט על מצב חשבון העו"ש ו/או תוכניות חיסכון, מניות וכו';
 • דין וחשבון על נכסים ו/או זכויות אחרות, אם ישנן;
 • פירוט מדוייק של חובות ושמות של נושים, אם ישנם;
 • התחייבויות תשלום עתידיות;
 • פירוט על חסכונות, ביטוחים ו/או כל זכות כספית שהיא;
 • זכיות סוציאליות;
 • מסמכי רישוי של רכב, אם ישנו, בחזקת בעל הדין;
 • כל מסמך אחר הקשור בצד שכנגד ואשר יש בו להעיד על זכויות.

ממה צריך להזהר?

האזנות לטלפון, ואטס אפ פייסבוק וכל רשת אחרת.

אם יש חשד לבגידה עדיף שהצד השני לא ידע שאתם חושדים עד אשר תכינו עצמכם היטב לפרידה.

לא לשתף אחרים לפני שהבן/בת הזוג יודעים על כוונתכם להתגרש.

כיצד מתחיל ההליך המשפטי בגירושין?

ראשית מגישים בקשה לישוב סכסוך לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. ההחלטה לאן להגיש מתקבלת בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה.

יש לקחת בחשבון כי במשך תקופה של 60 ימים מרגע שמגישים את הבקשה לישוב סכסוך, לא ניתן יהיה להגיש תביעות אלא רק בקשות דחופות לסעדים זמניים.סעדים זמניים יכולים להיות מזונות זמניים, עיקולים וכד'. עוד לפני שמתחילים בהגשת בקשה לישוב סכסוך יש להתכונן לגירושין באמצעות איסוף חומר אשר ישמש כראיה בבית המשפט.

בתום תקופת עיכוב ההליכים, ובהנחה שהצדדים לא הגיעו להסכמות ניתן יהיה להגיש את תביעות הגירושין.

התביעות המוגשות הן:תביעת גירושין, תביעת רכוש, תביעת מזונות ומדור, תביעת משמורת אם קיימת עילה מוגשת גם תביעה למזונות אישה. במידה וקיימים חשבונות בנק משותפים רצוי להפרידם לפני פתיחת הליך הגירושין. אם קיים חשד לבגידה רצוי לאסוף ראיות והוכחות עוד בטרם פותחים בהליכים.

מה קורה במהלך תקופת ישוב הסכסוך?

תקופת עיכוב ההליכים נועדה לגשר בין הצדדים ולהביאם להסכמות בדרכי שלום. את הגישור מתחילים ביחידת הסיוע הסמוכה לבית המשפט אליו הוגשה הבקשה לישוב סכסוך.

לאחר הפגישה הראשונה לרוב שולחים את הצדדים למגשר מתוך רשימת המגשרים המורשים של עורכי דין העוסקים בתחום המשפחה.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

גישור משפטי וטיפולי בהליך הגירושין

איך להתגרש בהסכמה?

השאלה החוזרת ונשנית אצל בני זוג אשר הגיעו להחלטה להתגרש היא: איך להתגרש בהסכמה. זוג אשר הגיע להסכמה ולהבנה שעליו להתגרש ורוצה לפעול בלי עורכי

קרא עוד »
איך קובעים את סדר ההורשה?

סוגי צוואות

הצוואה, היא כלי משפטי בידו של האדם הקובע מה ייעשה בקניינו לאחר מותו. אדם שלא הניח לאחריו צוואה אזי רכושו יחולק על פי דיני הירושה.

קרא עוד »
איזה תנאים אפשר לכתוב בצוואה?

איזה תנאים אפשר לכתוב בצוואה?

חוק הירושה מאפשר למצווה לכתוב תנאים בצוואתו כראות עיניו. התנאים חייבים להתקיים לאחר מותו ורק אם בית המשפט יפסוק אחרת הם יבוטלו. יורש על תנאי

קרא עוד »
איך קובעים את סדר ההורשה?

איך קובעים את סדר ההורשה?

סעיף 10(2) בחוק הירושה קובע את סדר היורשים על פי דין. בעיקרון היורשים הם בני משפחה מדרגה ראשונה וכמובן בני זוג. סדר ההורשה הולך לפי

קרא עוד »