תפריט

איך אפשר לבטל צוואה הדדית

צוואה הדדית

צוואה הדדית נערכת ונחתמת על ידי שני בני זוג, תוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואתו של האחר. ניתן לערוך צוואה הדדית במסמך אחד או בשני מסמכים.

המלצת רשם הירושה היא לערוך צוואות הדדיות בשני מסמכים נפרדים כאשר בכותרת רשום שמדובר בצוואה הדדית שנערך בד בבד עם בן הזוג.

בצוואה הדדית, נפגע במידה מסוימת החופש לצוות, אותו חופש המאפשר לאדם לשנות את צוואותיו בכל עת שיחפוץ בכך. החוק קובע כי גם אם אדם מתחייב שלא לשנות את הצוואה שלו, הרי שהוראה זו אינה חוקית.

מצב שונה קיים בצוואות הדדיות, הנערכות על ידי בני זוג, מתוך החלטה משותפת והסתמכות על הבטחות הדדיות.

בצוואה הדדית בדרך כלל בן הזוג הנותר בחיים יקבל את כל הירושה וההחלטה כיצד יחולק עזבונם לאחר לכתם מתקבלת במשותף, תוך הסתמכות שבן הזוג הנותר בחיים לא ישנה את הצוואה מבלי ידיעתו של הצד השני.

השאלה איך ניתן לבטל צוואה הדדית?

הוראות החוק בעניין זה ברורות לחלוטין, ובאין הוראה אחרת בצוואה הרי שסעיף 8א(ב) קובע כי:

לביטול לא יהיה תוקף אלא אם יתקיים אחד מאלה:

בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב
על ביטול הצוואה למצווה השני, ולאחר מסירת ההודעה שתי הצוואות מתבטלות.

לאחר מות אחד מבני הזוג – (א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו
יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל
מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה
שמת- כלומר הפסיד את כל הירושה של בן זוגו – (ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב
את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון- כלומר צריך להשיב את שירש.

איך ניתן להודיע לבן הזוג?

על פי החוק יש למסור הודעה בכתב ועל כן רצוי שלמוסר ההודעה תהיה אסמכתא על כך שמסר. או בחתימת ידו של בן הזוג כמאשר קבלת ההודעה או באמצעות חתימה על מסמך דואר רשום עם אישור מסירה, או שליח.

מומלץ כי שני בני הזוג יחזרו לעורך הדין שערך את הצוואה ויסדירו הוראת ביטול מסודרת עליה יחתמו שני הצדדים, ועורך הדין יאשר את חתימתם.

דילוג לתוכן